Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0021-0028

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Tytuł artykułu

Badania symulacyjne balistyki zewnętrznej lotniczych środków bojowych

Autorzy Żyluk, A. 
Treść / Zawartość http://www.degruyter.com/view/j/afit
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL lotnicze środki bojowe   modele lotnicze   uzbrojenie lotnicze  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Rocznik 2009
Tom nr 24
Strony 3--244
Opis fizyczny Bibliogr. 140 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Żyluk, A.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Bibliografia
1. ABCUG M.J., LARRABEE E.E.: Airplane Stability and control, A history of the Technologies that Made Aviation Possible", Cambridge Univ. Press, 2002.
2. ARNOLD R.J., EPSTEIN C.S.: Store separation flight testing. AGARDograph No.300, Vol.5,1986.
3. BARANOWSKI L., PRZANOWSKI J.: Model komputerowy przestrzennego ruchu pocisku artyleryjskiego uwzględniający rzeczywiste warunki meteorologiczne. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 1999.
4. BEECHAM L.J., WAL TERS W.J., PARTRIDGE D.W.: Proposals for an integrated wind tunnel-flight dynamics simulator system. Aeronautical Research Council Current Paper, C.P. No.789, London 1962.
5. BEECHAM L.J.: A technique for the wind tunnel simulation of store release at high speeds. J. Aircraft, Vo1.8, No.12, December 1971.
6. BERRY J.B.: External store aerodynamics for aircraft performance prediction.
7. BULER W., LOROCH L., SIBILSKI K., WINCZURA Z., ŻYLUK A, GOSZCZYŃSKI J.A, LASEK M.: Lotniczy zasobnik do przenoszenia subamunicji - propozycja zwiększenia donośności. I Międzynarodowa Konferencja "Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa i obronności w XXI wieku". Gdynia 2001.
8. BULER W., LOROCH L., SIBILSKI K., WINCZURA Z., ŻYLUK A: Nonlinear dynamics of helicopter with slung load analysis by continuation methods. 39th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, NV 2001.
9. BULER W., LEWITOWICZ J.: Parametry toru lotu rakietowych celów powietrznych do szkolenia wojsk rakietowych obrony powietrznej. [w] Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, R4, T4, Wyd. ITWL, Warszawa 1999.
10. BULER W., DŁUGOŁĘCKI A M., ŻYLUK A: Badanie lotniczych środków bojowych. [w] Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, R.2, T.6. Wyd. ITWL, Warszawa 2006.
11. BULER W., LASEK M., LOROCH L., SIBILSKI K., WINCZURA Z., ŻYLUK A: Aircraft - bomb with wing adapter kit separation analysis - summary of the risk-reduction phase program. AIAA-2003-0207 CP, 2003.
12. BULER W., LOROCH L., SIBILSKI K., ŻYLUK A.: Modeling and simulation of the nonlinear dynamic behaviour of a flapping wings micro - aerial- vehicle.AIAA Meeting Papers on Disk AIAA-2004-0541, Vol. 9, No. 1-4,2004.
13. BULER W., LASEK M., LOROCH L., SIBILSKI K., ŻYLUK A: Evaluation and experimental validation of low costs CFD based mathematical model describing external stores separation. Proc. of the RTO NATO Applied Vehicle Technology Panel Symposium "Weapons Integration with Land and Air Vehicles". RTO-AVT-108/RSY. pp. 19.1-19.19; 7-11 June 2004, Williamsburg, Virginia, USA 2004.
14. BURCHETT., COSTELLO M.: Specialized Kalman filtering for guide d projectiles. AIAA 2001-1120, Reno 2001.
15. CENKO A, LUTTON M.: ACFD application to store separation-status report. ICAS Paper 561.1, 2000.
16. CENKO A, TESSITORE F.: Evaluation of methods for predicting complex aircraft flowfields. J.Aircraft, Vol.25, No.5, May 1988;
17. COVERT E.E.: Coinditions for safe separation of external stores. J. Aircraft, Vo1.18, No.8, August, 1981.
18. CZECHOWICZ B., HAJDUK J., KOWALECZKO G., NOWAKOWSKI M.: Numeryczna analiza dynamicznych własności bezpilotowego statku powietrznego HOB-bit. Materiały II Międzynarodowej Konferencji "Naukowe Aspekty Bezzałogowych Obiektów Latających", Kielce 2006.
19. DESLANDES R.: A broad base method to evaluate store separation under realistic conditions (The MBB-SSP-System)".
20. DILLENIUS M.F.E., GOODWIN F.K., NIELSEN J.N.: Analytical prediction of store separation characteristics from subsonic aircraft. J. Aircraft, Vo1.12, No.10, Oct. 1975.
21. DŁUGOŁĘCKI A, PIETRASZEK M., WINCZURA Z., ŻYLUK A: Metodyka badania charakterystyk smugaczy lotniczych. II Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia", Waplewo 1998.
22. DUPUIS A: Aerodynamic charakteristic and analysis of a MK82 bomb configuration from free-flight test. AIAA-2001-4325, Montreal 2001.
23. FARYŃSKI A, LOROCH L., MILEWSKI W., ZiÓŁKOWSKI Z., ŻYLUK A.: Możliwości badań eksperymentalnych bomb lotniczych z wykorzystaniem autonomicznych rejestratorów cyfrowych. IX Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w lotnictwie" ML-IX 2000, PTMTiS, Warszawa 2000.
24. GACEK J.: Teoretyczna metoda badania torów lotów bomb lotniczych. Biuletyn WAT, Nr 3 (439), Warszawa, 1989.
25. GACEK J.: Eksperymentalne badania aerodynamiczne hamowanych obiektów balistycznych. Materiały XXXV Sympozjonu "Modelowanie w Mechanice", Zeszyty Naukowe Politechniki Gliwickiej, Nr 1/1996, Gliwice, 1996.
26. GACEK J.: Balistyka zewnętrzna. Cz. I. Modelowanie zjawisk balistyki zewnętrznej i dynamiki lotu. Wyd. WAT, Warszawa, 1999.
27. GACEK J.: Balistyka zewnętrzna. Cz.II. Analiza dynamicznych właściwości obiektów w locie. Wyd. WAT, Warszawa, 1999.
28. GACEK J., MARYNlAK J.: Modelowanie dynamiki balistycznego lotu obiektów wirujących. XXVIII Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 1989.
29. GACEK J., DEC R.: Modelowanie przestrzennego lotu obiektu balistycznego z uwzględnieniem zakłóceń. XXXIX Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
30. GOSZCZYŃSKI J.A, GRAJECKI M., MARYNIAK J., LASEK M., LOROCH L., WINCZURA Z., ŻYLUK A: „Adaptacyjny system transportu lotniczych środków bojowych - możliwość realizacji. X Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Zielonka 2001.
31. GOSZCZYŃSKI J.A, GRAJECKI M., MARYNIAK J., LASEK M., LOROCH L., WINCZURA Z., ŻYLUK A: Koncepcja systemu przenoszenia inteligentnej subamunicji ,ASPIS". VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 1999.
32. GOUDIE S.H.: A simple method for the derivation of isolated and installed store loads. Aeronautical Journal, November 1983.
33. GUTOWSKI R., ŚWIETLICKI W.: Dynamika i drgania układów mechanicznych. PWN, Warszawa, 1986.
34. HOLBIT F.M.: Gust loads on aircraft: concepts and applications. AIAA Education Series, Washington D.C., 1988.
35. KATZ J., PLOTKIN A: Low-speed aerodynamics. Second edition. Cambridge University Press, Cambridge 2001.
36. KOWALECZKO G., ŻYLUK A: Influence of the atmospheric turbulence on bomb release. Journal of Theoretical and Appliet Mechanics, No.1, Vol. 47, 2009.
37. KOWALECZKO G., ŻYLUK A: Wpływ burzliwości atmostery na zrzut bomby. Mechanika w lotnictwie ML-XIII 2008, Wyd. PTMTiS, 2008.
38. KRZYSIAK A: Analiza kryteriów bezkolizyjnego zrzutu swobodnego podwieszenia z samolotu bojowego. Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1996.
39. LASEK M., KANIA W.: Symulacyjne badania numeryczne i tunelowe dla zapewnienia statecznego i bezpiecznego zrzutu zmodyfikowanego zasobnika ZR-8MB z nosiciela. Sprawozdanie wew. I. Lot., nr 54/BA/OO/C, Warszawa 2000.
40. LASEK M., SIBILSKI K.: Modelowanie wpływu płatowca na współczynniki aerodynamiczne podwieszeń za pomocą metod panelowych niskiego rzędu. XXXIX Sympozjon PTMTiS "Modelowanie w mechanice", Wisła 2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
41. LASEK M.: Wpływ interferencji aerodynamicznej na ruch zrzucanych z samolotu zasobników. Rozprawa doktorska. WAT, Warszawa 2001.
42. LASEK M., ŻYLUK A: Badania symulacyjne bomby lotniczej o wagomiarze 100 kg. VI Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 2004.
43. LASEK M., ŻYLUK A.: Badania bomby lotniczej o wagomiarze 250 kg. ML-XI 2004 Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", Kazimierz Dolny 2004.
44. LEBIEDIEW A.A, CZERNOBROWKIN Ł.S.: Dinamika poljota. Maszinostrojenije, Moskwa, 1973.
45. LEE S., PARK M., KUM WON CHO.: New fully automated procedure for the prediction of store trajectory. J. Aircraft, Vol.37, No.6, November-December 2000.
46. LEYKO J.: Mechanika ogólna. PWN, Warszawa, 1978.
47. LEWITOWICZ J., BORGOŃ J., ZĄBKOWICZ W.: Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej. T. 3. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 1994.
48. LEWITOWICZ J.: Badania eksploatacyjne statku powietrznego w czasie prób w locie. IV konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", ITWL, Mrągowo 2000.
49. LOROCH L., PIETRASZEK M., ŻYLUK A: Koncepcja poligonowych systemów rejestracji i oceny zastosowania bojowego. III Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 1998.
50. LOROCH L., SIBILSKI K., ŻYLUK A: Development of mathematical model for the autonomous gliding delivery system. XV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 2006.
51. LOROCH L., SIBILSKI K., ŻYLUK A: Model matematyczny autonomicznie sterowanego spadochronu szybującego przeznaczonego do precyzyjnego przenoszenia ładunków. XII Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", ML-XII 2006, Kazimierz Dolny 2006.
52. ŁADYŻYŃSKA-KOZDRAŚ E., ŻYLUK A, MARYNIAK J.: Modelowanie zrzutu lotniczej rakieto-bomby na manewrujący cel- równania Boltzmanna - Hamela dla sterowanej rakieto-bomby z nałożonymi więzami nieholonomicznymi jako prawa sterowania. Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Uzbrojenie 2008", Warszawa - Pułtusk 2008.
53. ŁADYŻYŃSKA-KOZDRAŚ E., MARYNIAK J.: Badania aerodynamiczne - modelowanie dynamiki lotniczej rakiety NLPR-70. CZ.II. Modelowanie dynamiki lotniczej rakiety NLPR-70. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Niżankowskiego pt: "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej", Olszanica 2007.
54. MACHOWSKI B., PIETRZYKOWSKI D.: Analiza sygnału uzyskanego z zespołu czujników przyspieszeń liniowych w badaniach rakiety w locie. III Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia", WAT Waplewo 2000.
55. MANEROWSKI J.: Identyfikacja modeli dynamiki ruchu sterowanych obiektów latających. Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 1999.
56. MARYNIAK J., ŁADYZYŃSKA-KOZDRAŚ E., ŻYLUK A, CICHOŃ M.: Badania aerodynamiczne, wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych i modelowanie dynamiki lotniczej rakiety NLPR-70. VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej CRAAS 2007", Olszanica 2007.
57. MARYNIAK J., ŁADYŻYŃSKA-KOZDRAŚ E., ŻYLUK A, CICHOŃ M.: Badania aerodynamiczne - wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych lotniczej rakiety NLPR-70. Cz. I. Badania aerodynamiczne. Praca zbiorowa pod redakcją Cz. Niżankowskiego pt: "Systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej", Olszanica 2007.
58. MARYNIAK J., MICHALEWICZ K., WINCZURA Z.: Badania teoretyczne własności dynamicznych lotu obiektów zrzucanych z samolotu. Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Vol. 15, Wyd. PTMTS, Warszawa 1977.
59. MARYNIAK J.: Dynamiczna teoria obiektów ruchomych. Praca Naukowa Politechniki Warszawskiej, Mechanika, nr 32; Wyd. PW, Warszawa 1978.
60. MARYNIAK J., ŁADYŻYŃSKA-KOZDRAŚ E., LASEK M., KALSKI M.: Modelowe badania aerodynamiczne uskrzydlonej bomby o zmiennej konfiguracji skrzydeł. VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa - Nowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, WAT Waplewo, Warszawa 2006.
61. MICHALEWICZ K., WINCZURA Z.: Dynamika zasobników lotniczych zrzucanych z obiektów latających. Prace Naukowe ITWL, Nr Lot.Tech.wew. 290/89, Warszawa 1988.
62. MNITOWSKI S.: Modelowanie lotu samolotu w burzliwej atmosferze. Rozprawa doktorska, WAT, 2006.
63. MOORE S.B.: Wind-tunnel system and techniques for aircraft/store compatibility studies. J.Aircraft, Dec. 1971.
64. MOORE F.B.: Approximale Methods for Weapon Aerodynamics, AiAA Progress in Astronautics, Vol.186, Reston, VA 200.
65. MIRANDA L.R., ELLIOT R.D., BAKER W.M.: "A generalized vortex lattire method for subsonic and supersonic flow application, NASA CR 2865,1977.
66. OGATA K.: Metody przestrzeni stanów w teorii sterowania. WNT, Warszawa, 1974.
67. OLEJNICZAK E., WINCZURA Z., ŻYLUK A.: Możliwość wykorzystania aparatury dopplerowskiej DR-5000 do wyznaczania charakterystyk balistycznych bomb lotniczych. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 1999.
68. OSIECKI J.: Elementy modelowania w dynamice maszyn. Dynamika maszyn, PAN, Wrocław, 1974.
69. Polska Norma PN-83 Mechanika lotu samolotów i szybowców. PN-83/L-01010.01-01010.10.
70. PIECUCH M.: Model dynamiczny ruchu bomby lotniczej z układem hamująco-stabilizującym. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 1999.
71. PIETRASZEK M., WINCZURA Z., ŻYLUK A.: Imitator celu powietrznego badania własności dynamicznych. VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Waplewo 2006.
72. RALPH J.F., EDWARDS K.L.: The effect of aircraft biases on the delivery of an enhanced laser-guided weapon. ICAS Paper 511, Toronto 2002.
73. SADEH Y., GATON V. A., GEVA G.: F-16/Spice separation analysis - sumary of the risk-reduction phase program. AIAA-2001-0260, Reno 2001.
74. SCHINDEL L.H.: Store separation. AGARDograph, No.202, Advisory Group for Aerospace Research and Development, Neuilly-Sur-Seine, France, 1975.
75. SHINOZUKA M.: Simulation of multivariate and multidimensional random processes. Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 49, 1971.
76. SHINOZUKA M., JAN C.M.: Digital simulations of random processes and its applications. Journal of Sound and Vibrations, No. 25, 1972.
77. SIBILSKI K., WINCZURA Z., ŻYLUK A.: Badania lotniczego zasobnika subamunicji w aspekcie zwiększenia donośności. XLI Sympozjon "Modelowanie w mechanice", Wisła 2002.
78. SIBILSKI K., WINCZURA Z., ŻYLUK A.: Identyfikacyjna metoda badania dynamiki ruchu bomb lotniczych. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 2001.
79. SIBILSKI K., ŻYLUK A.: The continuation framework for nonlinear dynamics of an agike aircraft. The Archives of Transport, No.3, 2005.
80. SIBILSKI K.: Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego własnego Nr 0T00B 026 21 pt.: Uskrzydlony, sterowany zestaw zwiększający zasięg klasycznych i kasetowych bomb lotniczych - modelowanie matematyczne i badania tunelowe. ITWL, Warszawa 2004.
81. SIBILSKI K., ŻYLUK A: Analiza wrażliwości modelu matematycznego bomby lotniczej na zmiany wybranych parametrów lotu. Prace Naukowe ITWL, Zeszyt 17, 2003.
82. SIBILSKI K., ŻYLUK A: Sensitivity analysis for dynamic models of aerial munitions. AIAA-2004- 5059 AIAA Meeting, Papers on Disk, Vol. 9, No. 14-15,2004.
83. SKOMRA A: Proces badania uzbrojenia/sprzętu lotniczego - AFI 99-103 (Air Force Test Process). I Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 1994.
84. SKOMRA A., LOROCH L., MACKIEWICZ K.: Sposoby badania i oceny uzbrojenia/sprzętu wojskowego AFI 99-103 z wykorzystaniem różnego rodzaju kategorii środków wspomagających. IV Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 2000.
85. SŁOTA K., MARYNIAK J.: Modelowanie fizyczne i matematyczne dynamiki torped lotniczych w trakcie lotu swobodnego. IX Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w lotnictwie" ML-IX 2000, PTMTiS, Warszawa 2000.
86. SPAHR H.R.: Theoretical store separation analyses of prototype store. Journal Aircraft, Vol. 12, No.10,October 1975.
87. STASIEWICZ S.: Badania aspektów eksploatacyjnych bombardowania z małych wysokości. Rozpraw doktorska, ITWL Warszawa 1999.
88. SYLVESTER N.A: The effects of 20mm eguivalent engraving (rifling grooves) on the Magnus characteristics of the army navy spinner projectile at Mach number 2.0. AIAA, Paper No 74-778,1974.
89. TARKA B., MARYNIAK J.: Wpływ interferencji aerodynamicznej na parametry ruchu zasobnika lotniczego po zrzucie z samolotu. Mechanika w Lotnictwie ML-III 1988, Wyd. PTMTS, Warszawa 1988.
90. TOMARO R.F., WITZEMAN F.C., STRANG W.Z.: Simulation of store separation for the F/A-18C using cobalt60. J.Aircraft, Vo1.37, No.3, May-June 2000.
91. VAUGHN H.R., REIS G.E.: A Magnus theory. AIAA Journal, Vol. M, No. 10, October 1973.
92. WIERZBICKI A: Modele i wrażliwość układów sterowania. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1997.
93. WINCZURA Z., ŻYLUK A.: Badania w locie charakterystyk balistycznych bomb lotniczych. I Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 1994.
94. WINCZURA Z., ŻYLUK A: Metoda wyznaczania warunków początkowych swobodnego lotu bomby. VIII Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", Warszawa 1998.
95. WINCZURA Z., ŻYLUK A.: Badania w locie ćwiczebnych środków uzbrojenia lotniczego. V Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 1996.
96. WINCZURA Z., ŻYLUK A: Weryfikacja modelu lotniczego środka bojowego badaniami doświadczalnymi. XXXIX Sympozjon PTMTiS "Modelowanie w mechanice", Wisła 2000, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000.
97. WINCZURA Z., ŻYLUK A: Wybrane problemy badań w locie ćwiczebnych środków uzbrojenia lotniczego. II Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 1996.
98. WINCZURA Z.: Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego własnego Nr 0T00A 022 17 pt.: Badania dynamiki ruchu autonomicznego zasobnika subamunicji podczas lotu swobodnego i miotania podpocisków. ITWL, Warszawa 2001.
99. WRZESIEŃ S.: Numeryczne rozwiązania równań Naviera-Stokesa dla wybranych zagadnień ściśliwego płaskiego opływu gazem przewodzącym ciepło. Wydawnictwo PTMTS, ML-IX 2000, Warszawa 2000.
100. WRZESIEŃ S.: Numeryczne analiza właściwości aerodynamicznych profili oraz ciał obrotowych w ściśliwym opływie gazem lepkim przewodzącym ciepło. WAT, Warszawa 2003.
101. WRÓBLEWSKI M., ZALEWSKI P., ŻYLUK A: Śmigłowcowe przeciwpancerne pociski kierowane. Przegląd Sił Powietrznych, sierpień 2004.
102. WRÓBLEWSKI M., ZALEWSKI P., ŻYLUK A: Broń i amunicja lotnicza. Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Mierczyka, WAT, Warszawa 2008.
103. YURKOVICH R.N., LIU D.D., CHEN P.C.: The state-of-the-art. of unsteady aerodynamics for high performance aircraft. AIAA 2001-0428, 2001.
104. ZACZYŃSKI J., GACEK J.: Procedury do symulacji komputerowej podstawowych właściwości dynamicznych na torze lotu pocisku niesterowanego. III Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia", Waplewo 2000.
105. ZALEWSKI P., KOZAKIEWICZ A, ŻYLUK A: Uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, październik 2003.
106. ZIĘBA S.: Modele i modelowanie", Wykłady Wszechnicy PAN, 1975.
107. ZŁOCKA M.: Wrażliwość strukturalna modelu sterowanego ruchu samolotu. IX Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w lotnictwie" ML-IX 2000, PTMTiS, Warszawa 2000.
108. ZŁOCKA M.: Własności dynamiczne przestrzennego ruchu samolotu i ich wrażliwość na upraszczające zmiany modelu. Mechanika w Lotnictwie "ML-VII" PTMTiS, Warszawa 1996.
109. ŻYLUK A,WINCZURA Z.: Wybrane problemy badań lotniczych bojowych środków kasetowych. III Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 1998.
110. ŻYLUK A, WINCZURA Z., DŁUGOŁĘCKI A.: Doświadczalne wyznaczanie charakterystyk balistycznych bomb lotniczych. II Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia", Waplewo 1998.
111. ŻYLUK A, WINCZURA Z.: Badania w locie bomb lotniczych. III Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia", WAT - Waplewo 2000.
112. ŻYLUK, A, WINCZURA Z., OLEJNICZAK E.: Wyznaczanie charakterystyk balistycznych bomb lotniczych przy pomocy radaru balistycznego. IX Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w lotnictwie" ML-IX 2000, PTMTiS, Warszawa 2000.
113. ŻYLUK A, WINCZURA Z., ZiÓŁKOWSKI Z.: Wyznaczanie przeciążeń działających na bombę lotniczą podczas jej swobodnego lotu. Problemy Techniki Uzbrojenia i Radiolokacji, zeszyt 71, WITU, Zielonka 1999.
114. ŻYLUK A, WINCZURA Z., DŁUGOŁĘCKI A: Wybrane charakterystyki balistyczne ćwiczebnych bomb lotniczych. Przegląd WLOP, Poznań.
115. ŻYLUK A, BUCZKOWSKA-MURAWSKA T., BULER W., PIETRASZEK M., WINCZURA Z.: System oceny użycia lotniczych środków bojowych na lądowym poligonie lotniczym. IV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia" Waplewo 2002.
116. ŻYLUK A, BUCZKOWSKA-MURAWSKA T., PIETRASZEK M., WINCZURA Z.: Badania w locie lotniczych środków bojowych - możliwości pomiarowe. V Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 2002.
117. ŻYLUK A, DŁUGOŁĘCKI A: Metody badań lotniczych środków bojowych. Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia", Rynia 2006.
118. ŻYLUK A, BULER W.: The range - based system to assess air weapons effectiveness. IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności, Kraków 2006.
119. ŻYLUK A, WINCZURA Z.: Badania własności dynamicznych bomby lotniczej o wagomiarze 100kg zrzucanej z samolotu. III Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia", Waplewo 2004.
120. ŻYLUK A: Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu dynamiki lotu bomb lotniczych. Rozprawa doktorska. WAT, Warszawa 2002.
121. ŻYLUK A.: Badania w locie uzbrojenia lotniczego. Nauka, Innowacje, Technika 1/2005.
122. ŻYLUK A.: Experimental validation of mathematical model describing external stores separation. Journal of Theoretical and Applied Mechanies, No4, Vol 43, 2005.
123. ŻYLUK A.: Raport końcowy z realizacji projektu rozwojowego Nr R00 014 02 pt.: Opracowanie systemu awaryjnego opuszczania samolotu TS-11 Iskra z wykorzystaniem fotela katapultowego MK-11. ITWL, Warszawa 2008.
124. ŻYLUK A: Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego własnego Nr 0T00B 026 24 pt.: Warunki użycia środków bojowych w aspekcie bezpieczeństwa nosiciela - walidacja modeli w oparciu o badania w locie. ITWL, Warszawa 2005.
125. ŻYLUK A: Badania własności dynamicznych małogabarytowej bomby ćwiczebnej. ML-XII 2006 XII Ogólnopoiska/III Międzynarodowa Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", Kazimierz Dolny 2006.
126. ŻYLUK A: Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu dynamiki lotu bomb lotniczych. ML-X 2002 Ogólnopolska Konferencja "Mechanika w Lotnictwie", Kazimierz Dolny 2002.
127. ŻYLUK A: The testing of operating characteristics of cluster air weapons. Journal of Theoretical and Appliet Mechanics, No.4, Vo145, 2007.
128. ŻYLUK A: An inverse simulation study on wing adapter kit dynamics and control in prescribed trajectory. 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Paper Number: AIAA-2006-0829, Reno NV USA, 2006.
129. ŻYLUK A: Senssitvity of the bomb to wind turbulence parameters. Journal of Theoretical and Appliet Mechanics, 2009 ( w druku).
130. ŻYLUK A: Badanie lotniczych środków bojowych. [w] "Podstawy eksploatacji statków powietrznych". R.1, T.4 pod redakcją J. Lewitowicza, Wyd. ITWL, Warszawa 2007.
131. ŻYLUK A, LEWITOWICZ J.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. T.5. Techniczna eksploatacja statków powietrznych. Wyd. ITWL, Warszawa 2010 (w druku).
132. AGM-84 Harpoon, AGM-84 SLAM. Boeing/MDD, internet http://venus.ci.uw.edu.pl/ ~animal/military. pl/uzbrojenie_lot/agm-84_harpoon.
133. Jane's Air Launched Weapon Systems 2002, Jane's Corporatoin, 2002.
134. Opracowanie modelu matematycznego opisującego fazę odejścia obiektu z nosiciela. Nr ewid. BT ITWL 982/51, Warszawa 2003.
135. Opracowanie modelu wyznaczania obciążeń aerodynamicznych podwieszenia z uwzględnieniem interferencji płata nosiciela. Nr ewid. BT ITWL 1321/51, Warszawa 2003.
136. Opracowanie modelu symulacyjnego z wizualizacją ruchu obiektu zrzucanego z nosiciela. Nr ewid. BT ITWL 1776/51, Warszawa 2004.
137. Określenie stref bezpiecznych podczas odejścia podwieszenia z nosiciela. Nr ewid. BT ITWL 2189/51, Warszawa 2005
138. Raporty z badań aerodynamicznych nr BA/pf-5/2000, BA/pf-7/2000, Instytut Lotnictwa, Warszawa 2000.
139. SLAM Amulti mission HARPOON clerivative weapon system. McDonnell Douglas Aerospace. P.O. Box S16 St.Louis.
140. The USAF stability and control DATCOM. McDonnell Douglas Astronautics Company, USA 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0021-0028
Identyfikatory