Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0008-0012

Czasopismo

Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Tytuł artykułu

Nowoczesne rozwiązania systemów chłodzenia w mleczarni na przykładzie wybranego obiektu. Część 2

Autorzy Gliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modern solutions of dairy cooling systems - exemplary case. Part 2
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W części pierwszej artykułu (nr 11/2007) omówiono nowoczesne systemy chłodzenia stosowane w mleczarniach. Zaprezentowano w niej wybrane syntetyczne czynniki chłodnicze i porównano ich własności cieplno - użytkowe z amoniakiem. Przedstawiono również charakterystyki kilku nowoczesnych rozwiązań systemów chłodzenia w wybranych mleczarniach, dokonując ich oceny technicznej W drugiej części tej publikacji przedstawiona została charakterystyka istniejącej instalacji w wybranej mleczarni. a następnie omówione dwa alternatywne rozwiązania systemu chłodzenia zaproponowane dla tego obiektu, oparte na wytypowanych wcześniej długoterminowych płynach roboczych. W końcowej części przedstawiono ocenę techniczno - ekonomiczną obu rozwiązań.
EN Modern cooling systems applied in diaries have been described in the first part of the paper (TCHiK No. 11/2007). The selected synthetic refrigerants have been characterized. These refrigerants have been compared with ammonia. The features of selected cooling systems in diaries along with technical assessment have been presented. The exemplary refrigeration system has been characterized in the present part of the paper along with assessment of the alternative two solulions of the cooling systems based on the application of long-term prospective working fluids. The technical and economical assessment of these systems has been presented.
Słowa kluczowe
PL chłodnictwo   chłodnictwo przemysłowe  
EN refrigating system   industrial refrigeration  
Wydawca Inżynierskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "MASTA" Spółka z o.o.
Czasopismo Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
Rocznik 2008
Tom nr 2
Strony 53--60
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gliński, M.
  • Katedra Techniki Cieplnej Politechnika Gdańska
Bibliografia
[1] PN - EN 378 - 112000 : Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
[2] Praca zbiorowa pod redakcją Z. Boncy: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Wyd. MASTA, Gdańsk 2004.
[3] Florek R.: Substytuty ziębnika R 22 - analiza własności termodynamicznych i użytkowych (cz 1). "Chłodnictwo i Klimatyzacja", 2005, m 8.
[4] Florek R., Reszewski S.: Substytuty ziębnika R 22 - analiza własności termodynamicznych i użytkowych (cz.II). ”Chłodnictwo i Klimatyzacja", 2005. nr 9.
[5] Kalinowski K: Amoniakalne urządzenia chłodnicze. Tom II, Wyd. MASTA. Gdańsk 2005.
[6] Gliński M.: Praca dyplomowa magisterska. Wydział Mechaniczny. Politechnika Gdańska. 2006
[7] Czapp M., Charun H.: Bilans cieplny pomieszczeń chłodni. Wyd. Uczelniane WSI. Koszalin 1995
[8] Materiały i katalogi informacyjne firmy GEA „Grasso".
[9] Dokumentacja techniczno - ruchowa instalacji amoniakalnej w OSM "Mlekpol" Kolno
[10] Gliński M.: Nowoczesne rozwiązania systemów chłodzenia w mleczami na przykładzie wybranego obiektu. Część 1. „TCHK" 2007. nr 11
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0008-0012
Identyfikatory