Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0004-0022

Czasopismo

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Tytuł artykułu

Theoretical and experimental assessment of parameters for the non-linear viscoelastic model of structural pounding

Autorzy Jankowski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analityczne i eksperymentalne szacowanie wartości parametrów nieliniowego lepkosprężystego modelu zderzeń pomiędzy konstrukcjami budowlanymi
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Impacts between adjacent structures during earthquakes have been recently intensively studied with the help of different models of the impact force. It has been verified through comparisons that the non-linear viscoelastic model is the most accurate one among them. One of the aims of the present paper is to derive a formula relating the impact damping ratio, as a parameter of the non-linear viscoelastic model, with a more widely used coefficient of restitution. Another aim is to determine the range of the coefficients of restitution and the impact stiffness parameters for different building materials, such as: steel, concrete, timber and ceramics, based on the results of an impact experiment. Both aims are new and original elements of the study in the field of earthquake-induced structural pounding. The results of the analysis show a wide range of the model parameters obtained for various prior-impact velocity and mass values. The use of these parametric values in numerical simulations allows us to study the behaviour of colliding structures with the increased accuracy.
PL Zjawisko zderzeń pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami budowlanymi podczas trzęsień ziemi jest w ostatnim czasie intensywnie badane z wykorzystaniem różnych modeli numerycznych siły zderzenia w czasie kontaktu. Wyniki badań eksperymentalnych pokazują, iż nieliniowy model lepkosprężysty jest najdokładniejszy wśród modeli stosowanych do analizy. Model ten zdefiniowany jest poprzez dwa parametry: liczbę tłumienia zderzenia oraz parametr sztywności zderzenia. Jednym z celów niniejszego artykułu jest wyprowadzenie wzoru na zależność pomiędzy liczbą tłumienia zderzenia a współczynnikiem odbicia, który jest parametrem często stosowanym i opisywanym w literaturze. Kolejnym celem jest wyznaczenie zakresu wartości współczynników odbicia i parametrów sztywności zderzenia dla różnych materiałów budowlanych (stali, betonu, drewna i ceramiki) na podstawie wyników badań eksperymentalnych. Wyniki analizy pokazują szeroki zakres wartości parametrów nieliniowego modelu lepkosprężystego zderzeń otrzymanych dla różnych wartości prędkości zderzenia oraz masy testowanych elementów. Zastosowanie tych wartości w symulacjach numerycznych prowadzi do zwiększenia dokładności uzyskiwanych wyników w analizie zjawiska zderzeń pomiędzy konstrukcjami budowlanymi podczas trzęsień ziemi.
Słowa kluczowe
PL konstrukcje budowlane   trzęsienie ziemi   modele nieliniowe lepkosprężyste  
EN structural pounding   earthquakes   non-linear viscoelastic model  
Wydawca Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Czasopismo Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Rocznik 2007
Tom Vol. 45 nr 4
Strony 931--942
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jankowski, R.
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Poland, jankowr@pg.gda.pl
Bibliografia
1. Anagnostopoulos S.A., Spiliopoulos K.V., 1992, An investigation of earthquake induced pounding between adjacent buildings, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 21, 289-302
2. Chau K.T., Wei X.X., 2001, Pounding of structures modelled as non-linear impacts of two oscillators, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 30, 633-651
3. Goldsmith W., 1960, Impact: the theory and physical behaviour of colliding solids, Edward Arnold, London, UK
4. Jankowski R., 2005a, Impact force spectrum for damage assessment of earthquake-induced structural pounding, Key Engineering Materials, 293/294, 711-718
5. Jankowski R., 2005b, Non-linear modelling of earthquake induced pounding of buildings, Mechanics of the 21st Century – Proc. of 21st ICTAM, Springer, Dordrecht, Netherlands, CD-ROM, Paper ID 12659
6. Jankowski R., 2005c, Non-linear viscoelastic modelling of earthquake-induced structural pounding, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34, 595-611
7. Jankowski R., Wilde K., Fujino Y., 1998, Pounding of superstructure segments in isolated elevated bridge during earthquakes, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 27, 487-502
8. Jing H.-S., Young M., 1991, Impact interaction between two vibration systems under random excitation, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 20, 667-681
9. Kasai K., Maison B.F., 1997, Building pounding damage during the 1989 Loma Prieta earthquake, Engineering Structures, 19, 195-207
10. Maison B.F., Kasai K., 1992, Dynamics of pounding when two buildings collide, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 21, 771-786
11. Rosenblueth E., Meli R., 1986, The 1985 earthquake: causes and effects in Mexico City, Concrete International, 8, 23-34
12. Zembaty Z., Cholewicki A., Jankowski R., Szulc J., 2005, Earthquakes of September 21, 2004 in north-eastern Poland and their effects on structures, Inżynieria i Budownictwo, 1, 3-9 [in Polish]
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0004-0022
Identyfikatory