Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM3-0022-0012

Czasopismo

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Tytuł artykułu

Weryfikacja prognozy zapachowej uciążliwości Przykład fermy trzody chlewnej

Autorzy Friedrich, M.  Kośmider, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Verification of the odour nuisance prediction from a pig farm
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów w otoczeniu fenny trzody chlewnej w pięciu sytuacjach meteorologicznych (model referencyjny). Wykorzystano wskaźnik emisji zapachowej 30ou/sźtucznik, oszacowany na podstawie danych Brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska. Obliczono średnie i maksymalne wartości stężenia zapachowego cod,6Dm'n [ou/m]]. Zespołowe pomiary terenowe wykonano w smudze zanieczyszczeń z użyciem terenowych olfaktometrów Nasal Ranger oraz metodą skalowania intensywności zapachu. Potwierdzono zgodność wyników pomiarów olfaktometrycznych z prognozowanymi wartościami stężenia średniego.
EN The odour dispersion modeling from a pig farm at five meteorological situations (reference model) was carried out. The odour emission factor 30ouE/s'pig, estimated on the basis of data published by the British Environment Protection Agency was used. Mean and maximum values of odour concentration cod,6Dm'n [ou/m'] were caIculated. Panel field measurements were conducted under pollution plume with the use ofthe Nasal Ranger Field Olfactometer as well as the odour intensity evaluation method. The correlation ofthe olfactometry results with the predicted mean concentration values was confirmed.
Słowa kluczowe
PL odoranty   emisja zapachów   jakość powietrza   stężenia zapachowe   zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego  
EN odour emmisions   air quality   air pollution  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Zarząd Główny
Czasopismo Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Rocznik 2009
Tom Vol. 43 nr 4
Strony 128--136
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Friedrich, M.
autor Kośmider, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (do 31 grudnia 2008 - Politechnika Szczecińska) Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza 71-065 SZCZECIN, Aleja Piastów 42, Malgorzata.Friedrich@zut.edu.pl
Bibliografia
[l] Krajewska B., Kośmider J.: Standardy zapachowej jakości powietrza. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2, 181-191, 2005
[2] Kośmider J.: Projektowane standardy zapachowej jakości powietrza i możliwości oceny skutków wprowadzenia regulacji. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 3, 77-82, 2005
[3] Projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, Ministerstwo Środowiska, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, październik 2008
[4] Bojarska M., Kośmider J.: Obiektywna ocena subiektywnie odczuwanej uciążliwości zapachowej na przykładzie produkcji oleju rzepakowego, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 3,2009
[5] EN 13725 (2003): Air quality - Determination of odour concentration by dynamic olfactometry; PN-EN 13725 (2007): Jakość powietrza - Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej
[6] Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa 2002
[7] Kośmider J., Krajewska B.: Normalizacja olfaktometrii dynamicznej. Podstawowe pojęcia i jednostki miar. Normalizacja 1,15-22,2005
[8] Kośmider J.: Pomiary stężeń zapachowych metodą olfaktometrii dynamicznej (PN-EN 13725 :2007), Wodociągi - Kanalizacja 10,34-35,2007
[9] Kośmider J.: Metody pomiarów stężeń zapachowych. Seminarium RTP 26398: Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce, Międzyzdroje, marzec-kwiecień 2008
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 03.1.12 z dnia 8 stycznia 2003 r ), załącznik 4; Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu
[11] Neumann M.: Metody obliczeniowe prognozowania zapachowej uciążliwości odorów dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji. Seminarium RTP 26398: Ograniczanie uciążliwości odorowych w Polsce, Międzyzdroje, 31 marca - l kwietnia 2008
[12] Schauberger G., Piringer M., Petz E.: Separation distance to avoid odour nuisance due to livestock calculated by the Austrian odour dispersion model (AODM). Agriculture, Ecosystems & Environment 87 (1), 13-28, 2001
[13] Sheridan B.A, Hayes E.T, Curran T.P., Dodd V.A.: A dispersion modelling approach to determining the odour impact of intensive pig production units in lreland. Bioresour. Technol. 91 (2), 145-52 (2004)
[14] Curran TP., Dodd VA., Magette W.L.: Evaluation of ISC3 and CALPUFF Atmospheric Dispersion Models for Odor Nuisance Prediction, 2007 ASAE Annual Meeting 074181; Published by the American Society of Agricultural and Biological Engineers, St. Joseph, Michigan (www.asabe.org)
[15] Hayes E.T, Curran T.P., Dodd, V.A.: Odour and ammonia emissions from intensive pig units in Ireland, Bioresource Technology 97 (7),950-948,2006
[16] CEN TC 264 WG 27: Measurement of odour impact by field inspection - measurement of the impact frequency of recognizable odours; Referat af første møde (http://www.reflab.dk/cms/site.aspx?p=8003 )
[17] VDI-Richtlinien 3882, Blatt I: VDI 3882 Blatt 1 (1992): Olfaktometrie; Bestimmung der Geruchsintensität / Olfactometry. Determination of Odour Intensity, Pub. Verein Deutscher Ingenieure, Dusseldorf
[18] VDI 3940: Bestimmung der Geruchsstoffimmission durch Begehungen; Blatt 1: Bestimmung der Immissionshäufigkeit von erkennbaren Gerüchen; Rastermessung; Blatt 2: Fahnenmessung, Pub. Verein Deutscher Ingenieure, Dusseldorf
[19] McGinley Ch. M. (St. Croix Sensory, Inc): Standardized Odor Measurement Practices for Air QualityTesting. Symposium onAir Quality Measurement. Methods and Technology 2002, November 13-15, San Francisco 2002
[20] Nagata Y., Takeuchi N.: Measurement of odor threshold by triangle odor bag method. Bulletin of Japan Environmental Sanitation Center 17, 77-89,1990
[21] Kośmider J., Krajewska B.: Measurements of temporary values of odour concentration, Polish Journal of Environmental Studies 16 (2),215-225,2007
[22] Kośmider J., Gabriel U.: Zapachowa jakość powietrza w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 41 (6), 166-176,2007
[23] Odour Impacts and Odour Emission Control Measures for Intensive Agriculture, Environmental Protection Agency 2001, Environmental Research, R&D Report Series No. 14; Ed. OdourNet UK, Ton van Harreveld, Nick Jones
[24] ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego; numeryczne prognozy pogody tworzone podczas realizacji projektu ONR NICOP N00014-05-l-067, udostępnione na http://coamps.icm.edu.pl/dla celów badawczych, edukacyjnych i demonstracyjnych
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM3-0022-0012
Identyfikatory