Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0066-0021

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

Tytuł artykułu

Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu na przykładzie Unii Europejskiej

Autorzy Lewandowski, J. 
Treść / Zawartość http://smp.am.szczecin.pl/publication/40
Warianty tytułu
EN Conditions for Functioning and Development of Close-Range Navigation on the Example of the European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono problematykę żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako priorytetowego kierunku wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej. Zagadnienie to ujęte zostało w perspektywie prezentacji alternatywnego rozwiązania transportowego, konkurencyjnego wobec transportu lądowego, jako sprzyjającego rozładowaniu zatłoczonych dróg kołowych oraz przyjaznego środowisku naturalnemu. Autor analizuje przyczyny leżące u podstaw dynamicznego rozwoju tego typu żeglugi w krajach europejskich oraz podstawy ekonomiczne i prawne wdrażania analogicznych projektów w portach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Praca diagnozuje stan żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w Polsce, przedstawia rodzaje przewozów wchodzące w jej skład, formułuje propozycje w zakresie rozwoju tego typu działalności armatorskiej w naszym kraju.
EN The article takes up the subject of close-range sea navigation as a priority direction of the EU's common transport policy. The subject was conceived as an alternative solution, competitive to land transport, relieving congested wheel transport and friendly to natural environment. The author discusses causes underlying the dynamic development of this navigation type in European countries and analyses the economic and legal bases and legal implementations of similar projects in sea ports of the Republic of Poland. This work diagnoses the condition of close-range navigation in Poland, presents kinds of transport which are part of it, formulates suggestions in the range of development of this type of shipowner in this country.
Słowa kluczowe
PL żegluga morska   transport morski  
EN sea navigation   sea transport  
Wydawca Dział Wydawnictw Wyższej Szkoły Morskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
Rocznik 2001
Tom nr 62
Strony 71--80
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Lewandowski, J.
  • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie Instytut Transportu Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0066-0021
Identyfikatory