Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0057-0030

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Korozja stalowych konstrukcji budowli hydrotechnicznych w portach polskiego wybrzeża morskiego

Autorzy Stankiewicz, A.  Nowatkowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Corrosion of steel constructions of marine structures in Polish ports
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opis mechanizmów korozji stali w środowisku atmosfery morskiej, w wodzie morskiej (morsko-rzecznej) oraz w mokrym gruncie; szybkość korozji dla różnych gatunków stali stosowanych, w zależności od środowiska, w którym zachodzi proces korozji. Środowisko korozyjne, w którym pracuje stalowa konstrukcja hydrotechniczna, determonuje szybkość procesu korozji i jej zależność od gatunków stosowanych stali. Oprócz korozji elektrochemicznej występuje miejscowa korozja elektrolityczna na skutek działania makroogniw galwanicznych. Korozję tę, jak również elektrochemiczną korozję całej podwodnej i podziemnej powierzchni ścianki (pali), można wyeliminować przez zastosowanie ochrony katodowej.
EN Description of steel corrosion mechanisms in marine environment, seawater (sea-river) and wet soil; corrosion rate for various steel types depending on an environment. Corrosion environment determining the corrosion rate. Electrochemical and electrolytic corrosions due to galvanic macro-cells action. Elimination of all types of corrosion of underwater as well as underground wall surfaces by cathode protection.
Słowa kluczowe
PL korozja   budowle hydrotechniczne  
EN corrosion   constructions of marine structures  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2006
Tom nr 5
Strony 311--315
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor Stankiewicz, A.
autor Nowatkowski, J.
  • Instytut Morski, Zakład Korozji Morskiej - Gdańsk
Bibliografia
1. Tomaszow N.D.: Teoria korozji i ochrony metali. PWN, Warszawa 1962.
2. Shreir L.L.: Corrosion vol.1, G.Newens LTD, London 1963 - W.Drune - The corrosion in natural water, p. 242-259, I.T. Crennel- The corrosion in sea water p. 260-271. J.Postygte - The microbiological corrosion, p. 289-305. J.C. Hudson, K.A Chandler - The corrosion of iron and steel, p. 349-371. J.C. Hudson, J.F. Stanners - The corrosion of low alloy steal, p. 371-382.
3. Kaesche A.: Die Korrosion der Metalle. J. SpringerVerlag, Berlin 1966.
4. Evans U.R.: The corrosion and oxidation of metals: scientific principles and practical application. E. Arnold, London 1971 + suppl. Vol 1 and 2.
5. Ailor W.H.: Handbook on corrosion testing and evoluation. J. Wiley and Sons, N. York 1971.
6. Barton K.: Schulz gegen atmospharische Korrosion, Verlag Chemie, Weinheim 1973.
7. Uhlig H.H.: Corrosion and Corrosion Control. J. Wiley, New York 1971
8. Recommeded Practice for the protection and painting of Ships. The British Ship Research Association, London 1972 .
9. Czyrski W., Pronobis A.: Stale konstrukcyjne spawalne, trudno rdzewiejące. Wyd. Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice 1979.
10. West J.M.: Electrode position and corrosion processes. VNR, New York 1971
11. Colle R.: Corrosion Marine. Ed. CEBDOC, Liege 1975 .
12. Korrosions - und Bewuchsprobleme bei Metallen in Meer -und Brackwasser, Verl. Chemie, Weinheim 1972.
13. Muller K.: Lehrbuch der Metallkorrosion. E. G.L. Verlag, Saulgan1970.
14. Butler K ., Ison H.C.K: Corrosion and its Prevention in Waters. L. Hill, London 1966.
15. NACE. Basic Corrosion Course. NACE, Hudson-Texas 1971.
16. Schweitzer P.A.: Encylopedia of corrosion technology. M. Dekker, New York 2004.
17. Hudson J.C.:Corrosion of Bare Iron or Steel in Sea-Water,.J. of Iron Steel Inst.; Vol. 166, 1950.
18. Laderburg H.: Korrosionverhalten von ungeschutztem Stahl in Haffenwassern des deutschen Kustengebites. Cong. Internat ee la Corrosion Marine, Athenes 1968.
19. Todd B.: Protection of offshore structures against corrosion in the splash zone. Colloque Int. sur l'exploitation des Oceans. Theme III, Tome I, Bordeaux, France 1971.
20. Herzog E., Baker L., Valero A.M.: Mechanisme de la corrosion des aciers dans des solutions de chlorure de sodium et dans l'eau de mer, I L. Rozenfeld. O.I. Vashkov, K.A Zhigalova: Elecrochimistry of metals in sea water; Congres International de la Corrosion Marine et des Salissures, Cannes 1964, France.
21. Podolak Z.: Kinetyka i mechanizm korozji stacjonarnych konstrukcji stalowych w portach morskich. Materiały Instytutu Morskiego, nr 835. Gdańsk 1979.
22. Stankiewicz A, Malinowski Sz., Nowatkowski J.: Metodyka i technologia zabezpieczenia przeciwkorozyjnego podwodnych stalowych konstrukcji hydrotechnicznych w polskich portach i stoczniach. Wyd. Wew. IM, nr 5480, Gdańsk 1999.
23. Stankiewicz A, Malinowski Sz., Nowatkowski J.: Zbadanie i analiza obecnego stanu i metodyki zabezpieczeń przeciwkorozyjnych - konstrukcje hydrotechniczne i inne obiekty metalowe w polskich portach i stoczniach. IM, nr 5942, Gdańsk 2002.
24. EN -10248-1/1995 - Grodzice ze stali niestopowych.
25. ASTM - Designation: A 690/A 690M - OOa Standard Specification for High - Strength Low-Alloy Steel H-Piles and Steel Piling for use in Marine Enviroments.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0057-0030
Identyfikatory