Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0045-0040

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie

Tytuł artykułu

Problemy przepustowości torów wodnych

Autorzy Majzner, P.  Piszczek, W. 
Treść / Zawartość http://scientific-journals.eu/repository-full-texts
Warianty tytułu
EN Problems of Fairway Traffic Capacity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono przykład zastosowania metody analizy deterministycznej i symulacji komputerowej w badaniach zjawisk ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model symulacyjny uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego. Badania przeprowadzono dla różnych struktur i natężenia procesu ruchu strumienia jednostek podchodzących do badanego odcinka toru. Wykazano przydatność metody symulacji komputerowej do identyfikacji zjawisk i oceny parametrów procesu ruchu.
EN This article presents an application of the deterministic analysis method and computer simulation for the research into the vessel traffic flows at an approach channel and a fairway. The simulation model used takes into consideration the random character of vessel reports at the fairway approach area. The research included various structures and intensities of traffic flows concerning vessels approaching the examined fairway section. It has been shown that the presented computer simulation method is useful in the identification and assessment of vessel traffic parameters.
Słowa kluczowe
PL akwen ograniczony   Inżynieria Ruchu Morskiego 2005   przepustowość   strumień jednostek pływających  
EN restricted area   traffic capacity   traffic flow  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
Rocznik 2005
Tom nr 6 (78)
Strony 263--272
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Majzner, P.
autor Piszczek, W.
  • Akademia Morska w Szczeciniej Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego ul. Wały Chrobrego 1/2 70-500 Szczecin, w.piszczek@am.szczecin.pl
  • Akademia Morska w Szczecinie Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin, pmaj@am.szczecin.pl
Bibliografia
1. Majzner P., Piszczek W., Symulacyjne badania procesów ruchu strumieni jednostek na akwenach ograniczonych. Materiały Konferencyjne IX Mię-dzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Inżynieria Ruchu Mor-skiego, Świnoujście 2003.
2. Majzner P., Piszczek W., Symulacyjne badania przepustowości i bezpieczeństwa ruchu strumieni jednostek na torze wodnym w warunkach probabilistyki zjawisk zgłoszeń i prędkości jednostek. Zeszyty Naukowe nr 2 (74) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2004.
3. Majzner P., Piszczek W., Symulacyjne badania dynamiki procesów ruchu strumieni jednostek na akwenach ograniczonych. VI Sympozjum Nawiga-cyjne, Gdynia 2005.
4. Pietrzykowski Z., Ocena bezpieczeństwa żeglugi na akwenach ograniczo-nych na przykładzie toru wodnego Szczecin – Świnoujście. Rozprawa dok-torska AMW Gdynia 1991.
5. Piszczek W., Modele miar systemu inżynierii ruchu morskiego. Studia nr 14, WSM Szczecin 1990.
6. Rymarz W., Podręcznik międzynarodowego prawa drogi morskiej. Trade-mar, Gdynia 1995.
7. Przepisy portowe Urzędu Morskiego w Szczecinie, http://www.ums.gov.pl/prawne/port.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0045-0040
Identyfikatory