Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0017-0024

Czasopismo

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Tytuł artykułu

Określenie wielkości emisji i zasięgu odorotwórczego oddziaływania na przykładzie wybranych źródeł zanieczyszczeń powietrza

Autorzy Borkowska, I.  Neumann, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determination of odour emission volume and its impact range on the example of selected air pollution sources
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono problem zanieczyszczenia powietrza substancjami o charakterze odorotwórczym. Wskazano na brak w polskim prawie ogólnie przyjętej metodyki pomiarowej, jak również sposobów oceny i prognozy zasięgu oddziaływania źródeł emisji odorów. Przedstawiono charakterystykę dwóch zakładów przemysłowych o odmiennym charakterze pod względem emisji zapachów. Zaprezentowano powszechnie stosowaną w krajach UE metodykę pomiarów stężeń odorów przy użyciu olfaktometru. Wyniki pomiarów stężeń wykorzystano do obliczeń zasięgu oddziaływania odorów. Wskazano możliwości i ograniczenia wynikające z zastosowania w tym celu modelu meandrującej smugi (modelu Gaussa). Zaprezentowano wyniki symulacji rozprzestrzeniania odorów wokół analizowanych zakładów za pomocą modelu rutynowo stosowanego w Polsce do określania stanu zanieczyszczenia powietrza oraz modelu zmodyfikowanego, uwzględniającego specyfikę odorów.
EN The article discusses the problem of ambient air pollution with odour emission. A lack of methods for measuring, assessment as well as for prognosis of the impact range of odour emission sources commonly adopted by Polish legal regulations is pointed out. Two industrial plants of different odour emission characteristics are presented. A methodology for odour concentrations measurements using olfaktometer, commonly applied in EU countries, is discussed. Data from concentration measurements were used for calculating the odour impact range. Possibilities and limitations of the Gaussian plume model application for this purpose are described. Data form a simulation of odour distribution in the vicinity of the analysed industrial plants developed using both: a standard model for determining air pollution used in Poland and a modified odour-oriented model are presented.
Słowa kluczowe
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Zarząd Główny
Czasopismo Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Rocznik 2003
Tom Vol. 37 nr 1-2
Strony 15--22
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Borkowska, I.
autor Neumann, M.
  • Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pl. Grunwaldzki 9
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0017-0024
Identyfikatory