Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0017-0012

Czasopismo

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Tytuł artykułu

Intensywność zapachu gazów przemysłowych. Możliwość pomiarów instrumentalnych

Autorzy Kośmider, J.  Zamelczyk-Pajewska, M.  Krajewska, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Odour intensity of industrial gases. An alternative of instrumental measurements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Skuteczne ograniczanie zapachowej uciążliwości instalacji przemysłowych wymaga stałego monitoringu emisji odorantów. Typowe metody sensoryczne nie mogą tu być zastosowane, a stan wiedzy o mechanizmie percepcji zapachu mieszanin odorantów uniemożliwia interpretację wyników analiz stężenia poszczególnych zanieczyszczeń. Na rozwiązanie problemu pozwala zastosowanie "elektronicznego nosa". Założono, że podobną funkcję może pełnić "system GC-NN" - sztuczna sieć neuronowa przygotowana do ocen intensywności zapachu na podstawie sygnałów z detektora chromatografu gazowego. W niniejszej pracy opisano treningi sieci wykonywane z wykorzystaniem modelowych próbek powietrza (3-12 zanieczyszczeń o znanych stężeniach) oraz metodę selekcji informacji o składzie gazów przemysłowych. Wybór składników o potencjalnie największej uciążliwości zapachowej zilustrowano przykładem gazów odlotowych z produkcji kwasu fosforowego.
EN Efficient reduction of odour nuisance caused by industrial plants involves constant monitoring of odourants emissions. Typical sensory methods turn out to be not applicable while the state of knowledge on odourants perception mechanism precludes interpretation of results of a particular pollutant's analysis. Utilizing an electronic-nose however may solve the problem. It was assumed that the "GC-NN system", an artificial neural network prepared for evaluating odour intensity on the basis of signals from a detector of a gas chromatograph, may play a similar function. The article describes the training of the network using model air samples (3-12 pollutants of known concentrations) together with a method of selecting information on industrial gas composition. A choice of constituents of the highest odour nuisance was illustrated on the example of waste gases from phosphoric acid production.
Słowa kluczowe
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Zarząd Główny
Czasopismo Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Rocznik 2004
Tom Vol. 38 nr 2
Strony 54--61
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kośmider, J.
autor Zamelczyk-Pajewska, M.
autor Krajewska, B.
  • Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0017-0012
Identyfikatory