PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Accuracy of the existing geo-information sources related to point data used in digital cartographic models

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Dokładność geoinformacji uzyskiwanej z modeli kartografi cznych stworzonych na podstawie informacji punktowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the models created on the basis of georeference data in GIS systems, spatial data quality should be precisely given to avoid exposing the users to inaccurate results of geographic analyses. It is important to provide precise information in database about conformance quality level as well as information about the accuracy of data visualization so that the user would be warned when trying to use data of low accuracy. Quality is used to determine fi tness for use. Thematic accuracy of quantitative attributes and the correctness of non-quantitative attributes and of the classifi cations of features and their relationships have to be known to make a spatial decision based on cartographic model. It concerns mainly information which is the basis for making decisions, sometimes quick, and made in critical situations. In the present paper, the parameters which describe environment and features of agricultural production are the examples of various accuracy of existing sources.
PL
W modelach tworzonych na bazie danych georeferencyjnych w systemach informacji geografi cznej jakość danych przestrzennych powinna być określana szczegółowo. Przy wykorzystywaniu geoinformacji muszą być brane pod uwagę elementy dotyczące jakości danych i uzyskanych na ich podstawie modeli kartografi cznych (ich poziomu jakości). Jakość jest stosowana do ustalenia przydatności zbioru danych lub informacji do użycia w określonym celu. Dokładność tematyczna atrybutów ilościowych i poprawność atrybutów nieilościowych oraz klasyfi kacja obiektów i ich związków musi być także określona przed wydawaniem decyzji na podstawie modeli kartografi cznych. Pozwala to na uniknięcie, przez użytkowników, nieścisłych wyników analiz geografi cznych. W tym artykule pokazano problem różnodokładnych i niejednakowo reprezentatywnych danych na przykładzie elementów środowiska przyrodniczego mierzonych punktowo, warunkujących produkcję rolniczą.
Rocznik
Tom
Strony
7--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki
Bibliografia
 • 1. Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. 2008. Red. Władysław Pawlak. Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Atlasu Dolnego Śląska. Mapy A-G “Opady atmosferyczne 1951-1980” Bac-Bronowicz J.
 • 2. Applications agriculture 2010 http://www.wmo.int/pages/ themes/climate/applications_agriculture.php
 • 3. Bac-Bronowicz J. 2003a. Określanie wiarygodności informacji uzyskanej z modeli numerycznych rozkładu elementów przyrodniczych na przykładzie opadu atmosferycznego Geo infor matica Polonica, Vol. 5. Kraków
 • 4. Bac-Bronowicz J. 2003b. Possibilities of GIS regional interpretation of precipitation based on various observation measurement periods. Studia geografi czne 75. Acta Universitas Wratislaviensis. No 2542. Wrocław
 • 5. Bac-Bronowicz J., Dancewicz A. 2005. The density of precipitation net of urban areas as a base for evaluating the interpretation of spatial differentiation of precipitation with the example of Wroclaw agglomeration. GIS – Ostrava 2005
 • 6. Bac-Bronowicz J., Olszewski R., Berus T., Kołodziej A., 2007. Sozo and hydro thematic databases as a component of NSDI in Poland. Proc. XIII ICC Moscow 2007.
 • 7. Bielecka E., Dukaczewski D., Bac-Bronowicz J., 2007. Comparison of the thematic scope of Polish and selected EU topographic databases. EJPAU, VI, 10, Is. 2, Wroclaw (http://www.ejpau.media.pl/volume10/ issue2/art-23.html).
 • 8. Bihari Z. 2000. Mapping of climatological elements in Hungary. In: 3rd European Conference on Applied Climatology, Pisa, CD. ISBN 88-900502-0-9.
 • 9. Fisher P.F 1999: Models of uncertainty in spatial data. In Longley PA, MF Goodchild, DJ
 • 10. In Elements of Spatial Data Quality. 1995. Edited by Guptill, S.C. and Morrison, J.L.Oxford: Elsevier Scientifi c
 • 11. Jadczyszyn T., 2001: Podstawy systemu wspierania decyzji w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Pam. Puł., 124, 211-219.
 • 12. Klimczak H., 2003. Modelowanie kartografi czne w badaniach rozmieszczenia zjawisk przestrzennych. Zesz. Nauk. AR CXCV, Nr 459. Wrocław 2003. ISSN 0867-7964.
 • 13. Klimczak H., 2008. Analizy przestrzenne w badaniach warunków gospodarowania na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego, Monografi a, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2008, ISBN 978-83-60574-25-6.
 • 14. Konecny M. 2004. Quo Vadis Cartography? Yearly Focus 2004/5 GIS, GPS and Mapping. Geoinformatics.
 • 15. Kondracki J., 2000: Geografi a regionalna Polski, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • 16. Kowalski P.J., Olszewski R., Bac-Bronowicz J.2010. A Multiresolution, Reference and Thematic Database as the NSDI Component in Poland - The Concept and Management Systems [in:] Gartner G. and Ortag F. (Eds.): Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Cartography in Central and Eastern Europe Selected Papers of the 1st ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Springer-Verlag,
 • 17. Kravchenko A., 2003: The effects of spatial structure on accuracy of map and performance of interpolation methods. J Staford and A. Werner (Ed.), Precision Agriculture, 4th ECPA-ECPLF, Berlin, 329-334.
 • 18. Krzywicka-Blum E., Bac-Bronowicz J., Regionalization based on agricultural environment Proc. of XVIII International Cartographic Conference (ICC), Stockholm 1997
 • 19. Norma PN-EN-ISO 19114. Geographic Information – Quality evaluation procedures. Informacja geografi czna – Procedury oceny jakości. http://eprzewodnik. gugik.gov.pl/norma_19114.html
 • 20. Pravda J. 2004. O chybach na mapach. (About errors in maps) Cartographic letters. Bratislava [in Czech].
 • 21. Observation Network 2010 http://www.wmo.int/pages/ themes/climate/climate_observation_networks_ systems.php
 • 22. Pierce F.J., Nowak P., 1999: Aspects of precision agriculture. Advances Agronomy 67,
 • 23. Ustrnul Z., Czekierda D., 2003: Zróżnicowanie przestrzenne warunków termicznych powietrza Polski z wykorzystaniem GIS. IMGW, Warszawa,
 • 24. Zhang J., Goodchild M. 2002. Uncertainly in Geographical Information. Research Monographs in GIS. Taylor&Francis Group. New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM1-0006-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.