Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0063

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ dodatku otrąb żytnich na własności energetyczne peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego

Autorzy Zając, G.  Szyszlak-Bargłowicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of the rye bran addition on the biomass energy roperties of Virginia Mallow pellets
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ciepła spalania, wartości opałowej i zawartości popiołu w peletach ze ślazowca pensylwańskiego i peletach ze ślazowca pensylwańskiego z 10 i 15% m/m dodatkiem otrąb żytnich. Dodatek lepiszcza w postaci otrąb żytnich mimo że poprawił warunki uzyskania peletów i zmniejszył nakłady energetyczne spowodował obniżenie wartości opałowej peletów o ok. 4% przy 10% dodatku i ok. 7% przy 15% dodatku. Stwierdzono również wyższą zawartość popiołu w otrzymanych peletach, co pogorszyło ich właściwości jako paliwa przeznaczonego do bezpośredniego spalania.
EN The paper presents the results of combustion heat, calorific value and ash content of pellets from Virginia Mallow and Virginia Mallow pellets with 10 and 15% w/w addition of rye bran. Addition of the binder in the form of bran or rye despite improved conditions for pellets and decreased energy expenditure caused a reduction in the calorific value of pellets by about 4% with 10% additive and about 7% at 15% additive. A higher ash content of the received pelets, was also found, what led to the worsening pellets' properties as a fuel for direct combustion.
Słowa kluczowe
PL pelety   ślazowiec pensylwański   otręby żytnie  
EN pellets   Virginia mallow   rye bran  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 459--464
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Zając, G.
autor Szyszlak-Bargłowicz, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] Biofuel component concentration and yield of switchgrass in south central US environments. Crop Sci., 2005, No 45.
[2] Dobrowolska E., Dzurenda L., Jabłoński M., Kłosińska T.: Wykorzystanie energetyczne dendromasy. Wydaw. SGGW, Warszawa, 2010.
[3] Hejft R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. ITE, Białystok, 2002.
[4] Niedziółka I., Zuchniarz A.: Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motorol, 2006, nr 8.
[5] Obernberger I., Brunner T., Bärnthaler G.: Chemical properties of solid biofuels - significance and impact. Biomass and Bioenergy 2006, No. 30.
[6] PN-EN 14918:2010 - Biopaliwa stałe - Oznaczanie wartości opałowej. PKN, Warszawa, 2010.
[7] PN-EN 14774-2:2010 - Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci - Metoda suszarkowa - Część 2: Wilgoć całkowita - Metoda uproszczona. PKN, Warszawa, 2010.
[8] PN-EN 14775:2010 - Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości popiołu. PKN, Warszawa 2010.
[9] Rybak W.: Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006.
[10] Sheng C. and Azevedo J. L. T.: Estimating the higher heating value of biomass fuels from basic analysis data. Biomass and Bioenergy, 2005, No 28.
[11] Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M.: Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka i Ekologia, 2006, nr 6.
[12] Wilk B.: Określenie zależności wartości opałowej od wybranych właściwości fizykochemicznych biomasy. Mat. Seminar. „Techniki analityczne i procedury badawcze w zastosowaniu do nowych uwarunkowań prawnych w energetyce”. IChPW, Zabrze, 2006.
[13] Winnicka G., Tramer A., Świeca G.: Badanie właściwości biomasy do celów energetycznych. IChPW, Zabrze, 2005.
[14] Zawistowski J.: Współspalanie biomasy drzewnej z węglem - szybszy rozwój energetyki odnawialnej. Ekologia Praktyczna, 2003, nr 7/8.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0063
Identyfikatory