Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0053

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

System zarządzania jakością a proces legalizacji analizatorów spalin samochodowych

Autorzy Stoma, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The quality management system and the process of the official approval of exhaust gas analysers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono cechy wspólne oraz różnice w postrzeganiu wzorcowania, jako jednego z głównych elementów systemu zarządzania jakością, w porównaniu z procesem związanym z metrologią prawną, jakim jest legalizacja. Jako obiekt analizy posłużył analizator spalin samochodowych. Ponadto zaproponowana została procedura wspomagająca proces podejmowania decyzji w sytuacji badania urządzenia pomiarowego podlegającego zarówno legalizacji, jak i wzorcowaniu.
EN In this paper the common features and differences in perceiving calibrating as one of the main elements of the quality management system were described, compared with the process associated with the legal metrology, that is the legalization process. The object of analysis was the gas exhaust analyser. Moreover, a procedure supporting the process of making the decisions in the situation of inspecting a measuring device being subject to both a legalization and calibrating, was suggested.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie jakością   spaliny samochodowe   analizator spalin  
EN quality management   exhaust gas   combustion gas analyser  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 405--411
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Stoma, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] DA-06 Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, Wyd. 3, Warszawa, 2007.
[2] Gis W.: Emisja substancji zanieczyszczających z pojazdów samochodowych (oprócz motocykli) wg dyrektyw UE i regulaminów EKG ONZ, III Konferencja, Badania techniczne pojazdów w świetle obowiązujących przepisów, Instytut Transportu Samochodowego, Mikołajki 23-25 października 2002.
[3] http://www.pca.gov.pl/?page=akredytowane_podmioty_ap&&r=lp.
[4] Komunikat Głównego Urzędu Miar, z 17.01.2008. http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/oum/szczecin/px_komuniakat_20080117.pdf%20.
[5] Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. Główny Urząd Miar w Warszawie, 1996.
[6] PN-EN ISO/IEC 17025:2005, Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, Warszawa, 2005.
[7] PN-EN ISO 6789:2009, Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek - Narzędzia dynamometryczne ręczne - Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania, Warszawa, 2009.
[8] PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Warszawa, 2009.
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, załącznik nr 35, Rodzaje dowodów legalizacji i okresy ważności dowodów legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych, Dz. U. 2004, nr 77, poz. 730.
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 6 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu, Dz. U. 2004, nr 82, poz. 754.
[11] Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, Dz. U. z 2006 r., nr 40, poz. 275.
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli, Dz. U. z 2008 r., nr 3, poz. 13.
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Dz. U. z 2008 r., nr 5, poz. 29.
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, Dz. U. z 2003 r., nr 227, poz. 2250.
[15] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać analizatory spalin samochodowych, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, Dz. U. 2007, nr 241, poz. 1765.
[16] Rymaszewski E.: Analiza spalin w silniku z zapłonem iskrowym (silniki ZI), Nowoczesny Warsztat 2003, nr 4.
[17] Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy Prawo o miarach, Dz. U. 2004, nr 141, poz. 1493.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0053
Identyfikatory