Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0052

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskiem a weryfikacja EMAS

Autorzy Stoma, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The certification of the environmental management system and the EMAS verification
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono charakterystykę dwóch podstawowych standardów dotyczących i jednocześnie definiujących wymagania względem Systemu Zarządzania Środowiskowego. Dokonano ponadto analizy różnic powstających na płaszczyźnie oceny tychże wymagań zawartych w obydwu standardach, czyli certyfikacji systemu zarządzania środowiskiem na zgodność z normą ISO 14001 oraz weryfikacji EMAS.
EN In this paper a characterization of two basic standards concerning and simultaneously defining requirements relative to the Environmental Management System was presented. Moreover, the analysis of differences rising on the plain of the assessment of these requirements in both standards, that is the certification of the environmental management system to the compliance with the ISO 14001 norm and the EMAS verification, was conducted.
Słowa kluczowe
PL SZŚ   system zarządzania środowiskiem   zarządzanie środowiskiem   ochrona środowiska  
EN EMAS   environmental management system   environmental protection  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 398--404
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Stoma, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] DAC-09 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych (system EMAS), wyd. 3, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa, 2007.
[2] EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004, Polskie Centrum Akredytacji, Warszawa 2010 (oryginał dokumentu: Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2004 certification, April 2007 rev 01).
[3] http://www.tc207.org/faqs/index.html.
[4] Kontny U., Czapka M.: Rola menedżerów w kształtowaniu postaw proekologicznych w przedsiębiorstwie. Środowisko i rozwój. WSEiA w Bytomiu, Bytom, 2004.
[5] PN-EN ISO 14001:2005. Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania (oryginał dokumentu: EN ISO 14001:2004 Environmental management systems Requirements with guidance for use).
[6] PN-EN ISO 19001:2003. Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego, Warszawa, 2003.
[7] PN-EN ISO/IEC 17021:2011. Ocena zgodności - Wymagania dotyczące jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania, Warszawa, 2011.
[8] Pochyluk R., Gradowski P., Szymański J.: Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. EKO-Konsult, Gdańsk 1999.
[9] Rozporządzenie (WE) Nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 roku dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), Dz. Urz. UE 2001, 13/t. 26.
[10] Scott P.: Management systems and sustainable development - The moving goals posts from environment to corporate responsibility. ISO Management Systems, SeptemberOctober 2003, Vol. 3, No. 5.
[11] Ustawa z 12 marca 2004 roku o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), Dz. U. 2004, nr 70, poz. 631, z późn. zm.
[12] Zackrisson M., Enroth W., Widing A.: Environmental management systems - paper tiger of powerful tool. The Swedish Institute of Production Engineering Research, Stockholm 2000, [w:] Kronenberg J.: System Zarządzania Środowiskowego w jednostkach administracji lokalnej i w krajach Europy Zachodniej. Studia Europejskie 2002, nr 1.
[13] Zarządzenie Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej - Unii Europejskiej nr 1836/93 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw produkcyjnych w Ekosystemie Zarządzania EWG-UE oraz Programie Auditów przemysłowej Ochrony Środowiska, tzw. EMAS, Nr 1836/93, Dz. Urz. WE L 114 z dnia 24 kwietnia 2001 r. (Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0052
Identyfikatory