Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0051

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Udział gmin Lubelszczyzny w zaspokajaniu potrzeb energetycznych przy wykorzystaniu lokalnych zasobów odnawialnych

Autorzy Słowik, T.  Zając, G.  Szyszlak-Bargłowicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Share of communes of Lubelszczyzna in fulfilling energetics needs using local renewable energy sources
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań oceny udziału gmin Lubelszczyzny w zaspakajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło przy wykorzystaniu lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii oraz zwiększeniu efektywności wykorzystania energii. Oceny dokonano na podstawie ankiet rozesłanych do gmin województwa lubelskiego. Przeprowadzona ocena wykazała, że mimo dużego potencjału Lubelszczyzny udział odnawialnych źródeł w produkcji energii jest marginalny.
EN The article presents results of research upon the share of communes of Lubelszczyzna in fulfilling needs for electricity and heat by the use of local renewable energy sources and increasing energy efficiency. The evaluation was based on questionnaires sent to the authorities of communes in province of Lublin. The assessment showed that in spite of the great potential of Lubelszczyzna the use of renewable energy sources marginal.
Słowa kluczowe
PL energia elektryczna   źródła odnawialne  
EN electric energy   renewable energy  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 387--392
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Słowik, T.
autor Zając, G.
autor Szyszlak-Bargłowicz, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] Grzybek A.: Zapotrzebowanie na biomasę i strategie energetycznego jej wykorzystania. Studia i Raporty IUNG - PIB, 2008, nr 11.
[2] Kostrzewa M.: Biomasa w gminnej polityce energetycznej. Czysta Energia, 2009, nr 6.
[3] Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego. Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin, 2009.
[4] Rechul H.: Bezpieczeństwo energetyczne. Czysta Energia, 2010, nr 9.
[5] Rocznik statystyczny rolnictwa 2010. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2011.
[6] Strategia ekoenergetyczna powiatu lidzbarskiego. Lidzbark Warmiński, 2002.
[7] Trojanowska M., Szul T.: Zapotrzebowanie na ciepło i możliwości jego pokrycia poprzez spalanie biomasy na Podkarpaciu. Inżynieria Rolnicza, 2007, nr 8(96).
[8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
[9] Wanat L.: Krok po kroku do zielonej energii w gminie. Globenergia, 2011, nr 4.
[10] Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego 2006. Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0051
Identyfikatory