Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0046

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania biopaliw płynnych do zasilania silników spalinowych

Autorzy Piekarski, W.  Zając, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibility of the use of liquid biofuels as a supply to the internal combustion engines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostały biopaliwa transportowe. Ich atrakcyjność wynika przede wszystkim z ich przydatności we współczesnej technice silnikowej i dostępności surowców do ich produkcji, jak również ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Przedstawiono możliwości wykorzystania biopaliw pierwszej generacji wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio z surowców żywnościowych za pomocą procesów fermentacyjnych lub transestryfikacyjnych: etanolu, olejów roślinnych i biodiesla. W przyszłości o potencjalnym zainteresowaniu konsumentów biopaliwami decydować będzie, oprócz czynników ekonomicznych, standaryzacja w zakresie wymagań jakościowych dla biopaliw oraz wprowadzenie na rynek pojazdów przystosowanych do nowego rodzaju paliw.
EN The paper focuses on the transport biofuels. Their attractiveness is mainly due to their usefulness in modern engine technology and availability of raw materials for their production as well as their impact on the natural environment. The possibilities of using Igeneration biofuels, produced direcly or indirectly from food raw material by means of fermentationor transestrification processes, have been presented, e.g for.: ethanol, vegetable oils and biodiesel. In the future the consumers’ interest in biofuels will be determined, not only by the socio-economicfactors, but also by the standardization of biofuels' quality requirements and the introduction of vehicles adapted to new fuel types.
Słowa kluczowe
PL biopaliwa transportowe   biopaliwa płynne   fermentacja  
EN transport biofuels   liquid biofuels   fermentation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 347--354
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Piekarski, W.
autor Zając, G.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie, samoczynnym. WKiŁ, Warszawa, 2008.
[2] Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie iskrowym. WKiŁ, Warszawa, 2005.
[3] Balat M., Balat H.: Recent trends in global production and utilization of bioethanol fuel, Applied Energy, 2009, No. 86.
[4] Biernat K.: Biopaliwa - definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej. Czysta Energia, 2010, nr 10(110).
[5] Biernat K.: Rozwój technologii wytwarzania biopaliw. Czysta Energia, 2010, nr 11(111).
[6] Frączek K., Grzeczkowski S., Choecki J., Ciok J.: Eter etylo-tert-butylowy wysokojakościowy komponent benzynowy z surowca odnawialnego. Przemysł Chemiczny, 2003, nr 82.
[7] Klugmann-Radziemska E. (red.): Możliwości szerokiego wykorzystania biopaliw w transporcie drogowym na terenie miasta Gdańska. Gdańsk, 2010.
[8] Lotko W.: Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi, WNT, Warszawa, 1997.
[9] Majoch A.: Etanol w paliwach za i przeciw. Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 2000, nr 73.
[10] Marzec A.: Paliwa naftowe i biopaliwa a przyszłość sektora transportu. Czysta Energia, 2010, nr 4(104).
[11] Piętak A.: Paliwa dla silników spalinowych. Czysta Energia, 2011, nr 3(115).
[12] Radkowski S., Piętak A.: Wieloaspektowa analiza stosowania paliw alternatywnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem biopaliw. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.
[13] Sims R., Taylor M., Saddler J., Mabee W.: From 1st- to 2nd-Generation Biofuel Technologies. OECD/IEA, 2008
[14] Sitnik L.: Ekopaliwa silnikowe. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2004.
[15] Szlachta Z.: Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. WKiŁ, Warszawa, 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0046
Identyfikatory