Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0032

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ właściwości paliw naturalnych i roślinnych na wskaźniki ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym

Autorzy Kruczyński, S.  Orliński, P.  Orliński, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of the property natural and vegetable fuels on economical, energy and ecological signs of the agricultural diesel engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych, energetycznych i ekologicznych wyznaczonych dla silnika PERKINS 1104C-44 zasilanego trzema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo dwoma olejami pochodzenia roślinnego (olejem rzepakowym oraz olejem z lnianki zwanym rydzowym). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silnika o zapłonie samoczynnym oraz zastosowanie profesjonalnej aparatury pomiarowej służącej do wyznaczania podstawowych wskaźników pracy silnika skutkowało wyznaczeniem występujących między nimi różnic. Oprócz wskaźników ekonomicznych oraz energetycznych wyznaczono także stężenia najistotniejszych toksycznych składników spalin.
EN In the article chosen findings of the research on, energy and ecological economic indicators appointed for the engine were introduced 1104C-44 Perkins fed with three kinds of clean fuels i.e.: hydrocarbon, low-sulphuric diesel fuels EKODIESEL PLUS 50B and comparatively with 2 oils of the plant origin (with rape oil and camelina sativa oil). Using fuels about different physico- chemical properties to the engine about the self-ignition and applying professional apparatus for the measuring housemaid for outlining basic signs of the work of an engine resulted in outlining differences appearing between them. Apart from economic and energy signs also concentrations of the most essential toxic elements of the exhaust fumes were outlined.
Słowa kluczowe
PL paliwa ekologiczne   silnik spalinowy   silnik z zapłonem samoczynnym   PERKINS 1104C-44   silnik Perkins  
EN biodiesel   combustion engine   self-ignition engine   Perkins 1104C-44 engine   Perkins engine  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 255--264
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Kruczyński, S.
autor Orliński, P.
autor Orliński, S.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Ambrozik A., Kruczyński P., Orliński P.: Wpływ zasilania silnika o ZS paliwami alternatywnymi na wybrane parametry procesu spalania oraz emisję składników spalin, Zeszyty Naukowe IP (78)/2010, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.
[2] Dokumentacja techniczna stanowiska badawczego z silnikiem Perkins 1104-C44. Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Politechnika Warszawska, Warszawa, 2009.
[3] Jakóbiec J.: Ocena produktów z oleju rzepakowego przeznaczonych na paliwa silnikowe. Wydaw. Instytutu Gospodarki Mineralnymi i Energią PAN Kraków. Kraków, 2006.
[4] Kruczyński S., Orliński P., Orliński S.: Wpływ składu paliwa mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na wskaźniki ekonomiczne i energetyczne silnika o zapłonie samoczynnym. Zeszyty Naukowe IP 1(73)/2009, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
[5] Kruczyński S., Orliński P., Orliński S.: Wpływ zastosowania oleju napędowego i estru FAME z 20% dodatkiem etanolu na ekonomiczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika PERKINS 1104C-44, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2010, nr 1-2.
[6] Kruczyński S., Orliński P., Orliński S.: Wpływ zasilania paliwa mikroemulsyjnego na proces wtrysku silnika o zapłonie samoczynnym. Logistyka, 2009, nr 3.
[7] Świadectwa jakości paliw; Zakład Produktów Naftowych, WMTiW, Politechnika Radomska, Radom, 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0032
Identyfikatory