Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0031

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kiszonki : cenny substrat do produkcji biogazu

Autorzy Król, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Maize silages : a valuable substrates in biogas production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Fermentacja metanowa to jeden z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania energii z biomasy. Do tego celu wykorzystywane są różne substraty, głównie w postaci odpadów z przemysłu rolnego, ale także rośliny energetyczne. W pracy dokonano analizy zasadności używania kiszonek z roślin celowych, jako cennego substratu do produkcji biogazu. Przedstawiono kryteria doboru oraz charakterystykę roślin do produkcji kiszonek z przeznaczeniem na biogaz.
EN Methane fermentation is one of most effective ways of energy acquiring from biomass. Various substartes, mainly wastes from agricultural industry but also energy plants are used for this purpose. In the paper validity of using silages from energy plants as valuable substrate for biogas production was analyzed. Selection criteria of plants for biogas production as well as characteristic of their silages were described.
Słowa kluczowe
PL produkcja biogazu   fermentacja metanowa   kiszonki  
EN biogas production   methane fermentation   maize silages  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 249--254
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 31 poz.
Twórcy
autor Król, A.
  • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Bibliografia
[1] Brzóska F.: Technologie produkcji kiszonek, ich wartość pokarmowa i przydatność w żywieniu krów mlecznych. Zeszyty Naukowe, Przegląd Hodowlany, 2003, nr 67.
[2] Buraczewski G., Bartoszek B.: Biogaz, wytwarzanie i wykorzystanie. PWN, Warszawa, 1990.
[3] Buraczewski G.: Fermentacja Metanowa, PWN, Warszawa, 1989.
[4] Doroszewski P.: Wpływ różnych dodatków do zakiszania na liczebność drożdży i pleśni oraz niestabilność tlenowa kiszonek z kukurydzy. Medycyna Weterynaryjna, 2005, nr 61(8).
[5] Jamroz D., Podkówka W., Chachułowa J., (red.): Paszoznawstwo, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, tom III, PWN, Warszawa, 2004.
[6] Janosz-Rajczyk Z., Dąbrowska L., Rosińska A., Płoszaj J., Zakrzewska E.: Zmiany ilościowo-jakościowe PCB, WWA i metali ciężkich w kondycjonowanych osadach ściekowych stabilizowanych biochemicznie. Wyd. P Cz., Częstochowa, 2006.
[7] Janowska B.: Specjacja wybranych metali ciężkich w odpadach komunalnych i kompostach. Rozprawa doktorska, UAM, Poznań, 2004.
[8] Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN, Warszawa, 2007.
[9] Jędrzejczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. Przegląd Komunalny - dodatek 2001, nr 6 (117).
[10] Kaiser F., Diepolder M., Eder J., Hartmann S., Prestele H., Gerlach R., Ziehfreund G., Gronauer A.: Biogasertrage versdchiedener nachwachsender Rohstoffe, Landtechnik, 2004, nr 4.
[11] Kotowski K.: Biometan z biogazu, Czysta Energia, 2007, nr 12.
[12] Kowalczyk-Juśko A.: Słonecznik bulwiasty (topinambur), Wokół Energetyki, 2006, nr 4(32).
[13] Krzmieniewski M., Zieliński M., Dębowski M.: Biomasa wodna jako źródło energii odnawialnej, Czysta Energia, 2007, nr 12.
[14] Kukurydza - nowe możliwości. Wyd. Agro Serwis, Warszawa, 2007.
[15] Lack N.: Biogas aus Mais, Mais 2005, nr 1.
[16] Lemmer A., Oechsner H.: Bestimmung des Gaseretrages verschiedener Feldrüchte. Proejktbericht an Administration des Services Techniques de l' Agriculture, Grossherzogtum Luxemburg, 2001.
[17] Mata-Alvarez J., Mace S., Llabres P.: Anaerobic digestion of organic solid wastes. An overview of research achievements and perspectives. Bioresource Technology, 2000, No. 74.
[18] Minihuber J., Mayr H., Bauer A., Lyson D., Amon T.: Welche Biomasse ist die Richtige, Mais, Special, Biogas, 2008.
[19] Podkówka W.: Nowoczesne metody kiszenia pasz, Wyd. PWRiL, Warszawa, 1979.
[20] Podkówka W.: Produkcyjność biometanu z kiszonki z całych roślin kukurydzy sporządzonych z dodatkiem preparatów mikrobiologicznych, Kukurydza, 2008, nr 2(33).
[21] Reinhold G., Degner J.: Welches Ko-Substrat lohnt sich in Biogasanlagen, Mais, 2005, nr 4.
[22] Rośliny energetyczne, praca zbiorowa pod red. B. Kościka, Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin, 2003.
[23] Rusak S., Kowalczyk-Juśko A.: Biogaz z zastosowaniem biomasy roślinnej - technologia. Czysta Energia, 2006, nr 10(60).
[24] Sossna R.: Die Konkurrenz ist gross, Forum. New Power - Magazin für Erneuerbare Rohstoffe und Energie, 2007.
[25] Szyszkowska A., Krzywiecki S., Sobczyk I.: Czynniki wpływające na intensywność procesu wtórnej fermentacji w kiszonkach oraz wpływ skarminia niestabilnych tlenowo kiszonek na ryzyko wystąpienia jednostek chorobowych u krów mlecznych. Zeszyty Naukowe UP Wrocław 2010, (577).
[26] Thaysen J.: Einsatz von Siliermitteln zu Biogassilagen, Mais, 2007, Nr. 3.
[27] Uriarte M. E., Bolsen K. K., Brent B. E.: Aerobic Deteriration of Silage: Arewiew, 2001.
[28] Weiland P.: Stand der Technik bei Biogasanlagen, Mais, 2006, Nr. (2).
[29] Weiland P.: One - and two-step anaerobic digestion of Solid Agroindustrial Residues. Water Science and Technology, 1993, No. 27(2).
[30] Wolters W.: Wie ein Stall mit 100 Kühen, Mais, 2006, Nr. 2.
[31] Zarzycki R.: Gospodarka komunalna w miastach. PAN, Łódź, 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0031
Identyfikatory