Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0028

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwości produkcji biogazu w mikrobiogazowni rolniczej

Autorzy Kowalczyk-Juśko, A.  Potrzebowski, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibilities of biogas production in agricutltural biogas micro-plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje koncepcję produkcji biogazu z surowców i odpadów powstających w rolnictwie w instalacji o małej mocy. Jednostki takie, nazywane mikrobiogazowniami, są w Polsce na etapie wdrażania do praktyki. Mikrobiogazownia przeznaczona jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w systemie kogeneracji. Paliwem jest biometan, pozyskany z beztlenowego rozkładu substratów celowych i odpadowych z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Opisywana instalacja zapewnia produkcję 180 tys. m³ biogazu w ciągu roku, co pozwala na uzyskanie 1000 MWh energii pierwotnej. Aby zaspokoić zapotrzebowanie biogazowni na substraty proponuje się wykorzystać ok. 600 t kiszonki z kukurydzy, 200 t kiszonki z żyta oraz 200 t kiszonki z traw. Instalacja o podanych parametrach może być dofinansowana w ramach PROW, działanie 3.11. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
EN The conception of biogas production form agricultural waste raw material within low capacity installations has been presented in the article. Those low capacity units, called biogas micro-plants (BMP), are at present at stage of putting into practice at the moment. System of co-generation is used in BMP fueled by bio-methane from anaerobic digestion purposeful as well as agricultural and food industry bio-wastes. Described power plant has potential to produce 180 thousands cubic meters of biogas per year, what gives an equivalent of 1000 MWh of primary energy. The demand of BMP for raw material as a substrates to biogas production is 600 tons of maize silage, 400 tons of rye and grasses silages. The similar installation could be co-financed by Polish Programme of Rural Development.
Słowa kluczowe
PL produkcja biogazu   mikrobiogazownie   utylizacja odpadów  
EN biogas production   biogas micro-plants   waste treatment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 229--235
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Kowalczyk-Juśko, A.
autor Potrzebowski, H.
Bibliografia
[1] Ćwil M.: Kolorowe certyfikaty. Jakie subwencje może otrzymać biogazownia? [w:] Biogazownie rolnicze - mity i fakty. FDPA, Warszawa, 2011.
[2] Kowalczyk-Juśko A.: Czynniki warunkujące efektywność produkcji biogazu, [w:] Gradziuk P. (red.), Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. MODR, Płońsk, 2009.
[3] Scholwin F., Gattermann H.: Uzdatnianie gazu i możliwości jego zastosowania. [w:] Biogaz - produkcja, wykorzystywanie. Mat. szkoleniowe projektu REGIOSUSTAIN, 2005.
[4] Szczepaniak M., Hołyszewski G.: Fundusze unijne i krajowe dla biogazowni, [w:] Biogazownie rolnicze - mity i fakty. FDPA, Warszawa, 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0028
Identyfikatory