Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0023

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Produkcja surowców na biopaliwo : rzepak

Autorzy Jackowska, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Production of raw materials for biofuel : rape
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych i klimatycznych, a plon w dużej mierze zależy od odmiany, uszkodzeń powodowanych przez szkodniki i choroby, agrotechniki, przygotowania maszyn do zbioru oraz warunków pogodowych. W zależności od niekorzystnych sytuacji straty rzepaku mogą sięgać 20, a nawet 30 procent. Wieloletnia praktyka rolnicza udowadnia, że od jesiennej kondycji rzepaku zależeć będzie jego przyszłoroczny plon, a słabe zbiory rzepaku spowodują spadek produkcji oleju i biopaliw oraz podwyżki cen dla konsumentów.
EN Rape is a plant with high soil and climate requirements. The crop size is influenced by the plant variety, damages caused by pests and diseases, agricultural production technology, harvesting machinery preparation along with weather conditions. Depending on the circumstances, the rape crop loss can amount to 20 or even 30 per cent. Long-term agricultural experience demonstrates that it is the condition of rape in Autumn which determines the following year crops. A poor crop of rape will result in lower production of oil and biofuel and also trigger price increase for consumers.
Słowa kluczowe
PL biopaliwa   rzepak  
EN biofuels   rape  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 200--204
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
autor Jackowska, I.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] Budzyński W., Jankowski K.: Efektywność energetyczna produkcji rzepaku. [w:] Cz. Muśnicki i in. (red.) Technologia produkcji rzepaku Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2005.
[2] Heiman S.: Zasady oceny odmian i ich wartość gospodarcza. Warszawa, 2005.
[3] Heimann S.: Możliwości zwiększenia produkcji rzepaku w Polsce świetle badań COBORU. Mat. Konf. Biopaliwa, Uprawa - Technologia - Zastosowanie, SGGW, Warszawa, 2003.
[4] Jackowska I., Tys J.: Rzepak w gospodarce energetycznej. Biomasa jako źródło energii. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2009.
[5] Jankowski K., Budzyński W.: Potencjał energetyczny roślin oleistych. Problemy ekologii 2004, nr 1.
[6] Jerzewska M., Ptasznik S.: Ocena występujących na rynku krajowym olejów rzepakowych pod względem zmienności składu kwasów tłuszczowych. Rośliny Oleiste, 2000, XX (2).
[7] Kotecki A., Kozak M., Malarz W.: Wpływ zróżnicowanej technologii uprawy na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Craps 2005, XXVI (1).
[8] Krzymański J.: Osiągnięcia i nowe perspektywy prac badawczych nad roślinami oleistymi w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych, 1993, nr 5.
[9] Kuś J., Faber A.: Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, [w:] Materiały z I Kongresu Nauk Rolniczych, Puławy, 2009.
[10] Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT. Warszawa, 2006.
[11] Murawa D.: Skład kwasów tłuszczowych oleju z nasion rzepaku jarego w zależności od stosowanych herbicydów. Rośliny Oleiste - Oilseed Craps 2000, XXI (3).
[12] Muśnicki Cz.: Wymagania klimatyczne i glebowe oraz dobór stanowiska, [w:] C. Muśnicki Cz., Bartkowiak-Brody I., Mrówczyński M. (red.): Technologia produkcji rzepaku. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2005.
[13] Oil World, 2009, nr 17-20.
[14] Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa, 2008.
[15] Rosiak E.: Rynek rzepaku - stan obecny i perspektywy. Materiały Konferencji Naukowej Rośliny oleiste. Poznań, 12-13.06.2006 r.
[16] Rynek rzepaku. Stan i perspektywy, IERiGŻ, ARR, MRiRW, 2009, nr 35.
[17] Skriegen E.: Kaltlagerung von Kornerfruchten in Silos. Die Muhle und Misch- fluttertechnik, 1993.
[18] Tańska M., Rotkiewicz D.: Wpływ różnych czynników na jakość nasion rzepaku. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 2003XXIV (2), 596-611.
[19] Tys J., Jackowska I., Rybacki R.: Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonego na biopaliwa. Acta Agrophysica, 2006, nr 8(4).
[20] Tys J., Skiba K., Jackowska I., Strobel W.: Oil quality indices describing the technological value of rape seed. Polish Journal of Environmental Studies. 2008, Vol.17, No 1B.
[21] Tys J., Szwed G., Malicki A.: Probabilistic model of rapeseed damages. Trends in agricultural engineering. Czech University of Agriculture Prague, 1999.
[22] Wałkowski T., Bartkowiak-Broda I.: Perspektywy wykorzystania w Polsce nasion rzepaku do produkcji biopaliwa. Agr Serwis 2002, nr 13(244).
[23] Wałkowski T., Ladek A.: Wpływ dwóch sposobów zbioru rzepaku ozimego na plony nasion i ich jakość na podstawie analizy danych produkcyjnych. Rośliny Oleiste, 1999, XX (2).
[24] Żmuda K.: Możliwości wykorzystania zbóż i innych surowców roślinnych do celów energetycznych. Forum producentów roślin zbożowych, kukurydzy i rzepaku. 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0023
Identyfikatory