Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0019

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena jakości biopaliw stałych kompaktowanych. Cz. 2, Ocena wartości użytkowej

Autorzy Frączek, J.  Łapczyńska-Kordon, B.  Ślipek, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
FR The quality of compressed solid biofuels. Pt. 2, Assessment of utility value
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki dotyczące oceny jakości biopaliw stałych w postaci brykietów i peletów dostępnych w handlu. Ocenę przeprowadzono w oparciu o aktualne normy PN-EN oraz zaproponowany wskaźnik syntetycznej oceny jakości (wartości użytkowej). Próbki pochodziły od różnych producentów i wykonane były z różnych rodzajów biomasy. Dla porównania oceniono również brykiet z torfu. Badania wykazały, że nie wszystkie biopaliwa spełniały wysokie wymogi jakościowe oraz, że istnieje konieczność wprowadzenia obowiązku informowania konsumentów o podstawowych właściwościach oferowanych w handlu biopaliw stałych kompaktowanych.
EN The second part of the article presents the results of the evaluation of the quality of solid biofuels, formed in briquettes and pellets, which are commercially available. The evaluation based on current standards PN-EN and proposed synthetic indicator of quality assessment (the utility value). The samples came from different producers and were made of different types of biomass. For comparison, the peat briquette was also evaluated. The studies have shown that not all biofuels satisfied high quality requirements and that there is a need to introduce an obligation to inform consumers about the fundamental properties of offered in the trade solid compressed biofuels.
Słowa kluczowe
PL biopaliwa stałe   biomasa  
EN solid biofuels   biomass  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 170--179
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Frączek, J.
autor Łapczyńska-Kordon, B.
autor Ślipek, Z.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
[1] Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
[2] Handbook for the Certification of Wood Pellets for Heating Purposes http://www.pelletcouncil.eu/en/pellet-quality-enplus/.
[3] http://www.aebiom.org/.
[4] Iwińska I.: Towaroznawstwo: Problemy jakości, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Kraków, 1988.
[5] PN EN 14961-1: 2010 Biopaliwa stałe - Specyfikacje paliw i klasy - Część 1: Wymagania ogólne.
[6] PN EN 14961-2: 2011 Biopaliwa stałe - Specyfikacje paliw i klasy - Część 2: Pelety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
[7] PN EN 14961-3: 2011 Biopaliwa stałe - Specyfikacje paliw i klasy - Część 3: Brykiety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych.
[8] PN-EN 14774-1-3:2010 Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci - Metoda suszarkowa.
[9] PN-EN 14775:2010 Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości popiołu.
[10] PN-EN 14918:2010 Biopaliwa stałe - Oznaczanie wartości opałowej.
[11] PN-EN 15210-1:2010 Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów - Część 1: Pelety.
[12] PN-EN 15210-2:2011 Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów - Część 2: Brykiety.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0019
Identyfikatory