Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0018

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena jakości biopaliw stałych kompaktowanych. Cz. 1, Wymagania jakościowe

Autorzy Frączek, J.  Cieślikowski, B.  Ślipek, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The quality of compressed solid biofuels. Pt. 1, The quality requirements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Brak odpowiednich regulacji prawnych odnośnie obowiązku certyfikacji biopaliw stałych kompaktowanych w Polsce powoduje, iż na rynek często wprowadzane są paliwa o wątpliwej jakości. Skutkuje to zarówno awariami instalacji spalających ten rodzaj paliwa, jak i spadkiem zaufania wśród klientów. Badania właściwości fizycznych i chemicznych, przeprowadzone według ściśle określonych norm umożliwiłyby klasyfikację i miarodajne porównanie jakości różnych biopaliw kompaktowanych, co w konsekwencji umożliwia kształtowanie cen w ramach konkurencyjności. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę studialną dotyczącą wymagań, stawianych produkowanym i znajdującym się w obrocie handlowym biopaliwom aglomerowanym. Wykazała ona, że wymagania jakościowe dotyczą przede wszystkim ich właściwości fizycznych (w aspekcie działań produkcyjnych i operacyjnych) oraz składu chemicznego (w kontekście emisji spalin), a także, że istnieje potrzeba wypracowania syntetycznego wskaźnika oceny jakości.
EN The lack of appropriate legal regulations regarding the obligation to certificate compressed solid biofuels in Poland causes frequent introduction of questionable quality fuel to the market. It results the breakdowns of installations burning this kind of fuel, as well as the customers confidence decline. Researches of physical and chemical properties carried out according to strict standards, could enable classification and reliable comparison the quality of different agglomerated biofuels, which in consequence provides the formation of competitive prices. The first part of the article presents the study analysis regarding requirements, which are imposed to produced and traded compressed biofuels. It indicates, that the quality requirements are relating, in first of all, to their physical properties (in terms of production and operational activities) and chemical composition (in the context of gas emission), as well as, that there is a need to elaborate synthetic indicator of quality assessment.
Słowa kluczowe
PL biopaliwa stałe   biomasa  
EN solid biofuels   biomass  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 161--169
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Frączek, J.
autor Cieślikowski, B.
autor Ślipek, Z.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
[1] Frączek J. (red.): Produkcja biomasy na cele energetyczne. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 2010.
[2] Frączek J. (red.): Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych z roślin energetycznych. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 2010.
[3] Frączek J., Mudryk K.: Zmiany wilgotności pędów wierzby Salix viminalis L. w okresie sezonowania. Inżynieria Rolnicza, 2008, nr 10(108).
[4] http://www.vattenfall.pl/pl/biomasa-dla-ec-zeran.htm, 2.10.2011
[5] Hycnar J. i in.: Uwarunkowania spalania węgla i biomasy. Polityka Energetyczna, 2003, Zeszyt specjalny, t. 6, s. 309.
[6] Juliszewski T., Kwaśniewski D., Kuboń M.: Symulacja kosztów transportu tradycyjnych nośników energii i biomasy do celów grzewczych. Inżynieria Rolnicza, 2004, nr 3(58).
[7] Kokociński W.: Drewno, pomiary właściwości fizycznych mechanicznych. Wydawnictwo Drukarnia PRODUK, Poznań, 2004.
[8] Niedziółka I., Zuchniarz A.: Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motorol, 2006, nr 8A.
[9] PN-EN 14961-1:2010: Biopaliwa stałe - Specyfikacje paliw i klasy - Część 1: Wymagania ogólne.
[10] Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa, 2008.
[11] Rybak W.: Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006.
[12] Toscano G.: Biomass characterization: an important issue for the trading, Bioenergy Expo, Fieragricola Verona, 2010.
[13] Winnicka G., Tramer A., Świeca G.: Badania właściwości biomasy stałej do celów energetycznych. Karbo, 2005, nr 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0018
Identyfikatory