Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0015

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Prolegomena do analizy rynku biogazowni rolniczych w Polsce

Autorzy Derkacz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Prolegomena to analysis of agricultural biogas plants market in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera wstępne rozważania na temat powstającego rynku biogazowni rolniczych w Polsce. Przedstawiono założenia do szczegółowej jego analizy. Scharakteryzowano biogaz oraz energię z biogazu, będące przedmiotem wymiany rynkowej. Przedstawiono grupy głównych graczy rynku, którymi są producenci, odbiorcy oraz dostawcy. Omówiono także siły konkurencyjne oraz stosunki, które zachodzą pomiędzy nimi. Odniesiono się także do substytutów oraz możliwości pojawiania się nowych uczestników rynku. Artykuł niniejszy stanowi wstępne rozważania do właściwej analizy rynku, która jest przedmiotem pracy naukowej autora, mającej na celu m. in. metodologiczne zbadanie wszelkich prawidłowości w zachowaniu się konsumentów i reakcji producentów wobec zmiennych informacji napływających z rynku.
EN This article is a very general discussion of formed market for biogas plants in Poland. The author presents some guidelines for the detailed analysis of the market. Shows the characteristic elements of the market for agricultural biogas plants, which is primarily a product: biogas and energy from biogas. It presents the major market players, who are producers, customers and suppliers. It also discusses the competitive forces and the relations which exist between them. Speech is also about possible substitutes, and the potential emergence of new entrants. This article provides preliminary considerations for a proper analysis of the market, which is the subject of scientific work of the author, and which aims to examine the methodological any regularity in the behavior of consumers and producers' reactions to changing information coming from the market.
Słowa kluczowe
PL biogaz   rolnictwo ekologiczne   rynek biopaliw   biogazownia  
EN biogas   organic farming   biofuels market   biogas plant  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 128--137
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Derkacz, A.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
[1] Begg D. i in.: Mikroekonomia, PWE, Warszawa, 2007.
[2] Dach Z.: Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków, 2001.
[3] Haider P.: Młody rynek z bardzo dużym potencjałem, [w:] Raport. Inwestycje w zakłady wytwarzające biogaz i przetwarzające biomasę w latach 2010-2012, BSJP & Tayor Wessing, Warszawa, 2009.
[4] Kowalczuk-Jaśko A.: Efektywność produkcji biogazu z odpadów rolniczych i przetwórstwa rolno-spożywczego, Zeszyty Naukowe PTG, zeszyt 11/2009.
[5] Ministerstwo Gospodarki, Program Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne, Warszawa, 2009.
[6] Raport. Inwestycje w zakłady wytwarzające biogaz i przetwarzające biomasę w latach 2010-2012, BSJP & Tayor Wessing, Warszawa, 2009.
[7] Romanowska M.: Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa, 2009.
[8] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2006, nr 89, poz. 625, z późn. zm.).
[9] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz.1208).
[10] http://www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_biogazowni_rolniczych_26092011.pdf - stan na dzień 23.09.2011 r.
[11] www.cire.pl/rynekenergii/sobrotu.php?smid=241.
[12] www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Informacje-branzowe/Informacje-branzoweaktualnosci/Zalozenia- programu-rozwoju-biogazowni-rolniczych
[13] www.poldanor.com.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0015
Identyfikatory