Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0011

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problemy eksploatacyjne węzłów łożyskowych turbin wodnych

Autorzy Caban, J.  Gardyński, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Exploational problems of knots of bearing water turbines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule została zaprezentowana problematyka wykorzystania energii wodnej za pomocą maszyn przepływowych. Skoncentrowano się na problemach eksploatacyjnych elektrowni wodnych wykorzystywanych w regionie Lubelszczyzny. Przedstawiono rozwiązania różnych typów materiałów używanych na łożyska ślizgowe turbin wodnych. Zwrócono uwagę na mechanizmy zużycia elementów węzłów łożyskowych turbin na przykładzie turbiny Kaplana. Uszeregowano efektywność i trwałość eksploatacyjną dostępnych materiałów ślizgowych elektrowniach wodnych.
EN The problems of utilization for help of through machine engines the water energy in article was presented. The used in region of Lublin was concentrated on problems of exploitation water power stations. Presents the solution of various types of materials used for water turbine bearings. The attention was turned on mechanisms of waste of units knots bearing turbines on example of the Kaplan turbine. Ranked the efficiency and service life of sliding materials available in hydroelectric power stations.
Słowa kluczowe
PL turbina wodna   energia wodna   łożysko ślizgowe   materiały ślizgowe  
EN water turbine   water energy   sliding bearing   antifriction materials  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 99--105
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, BIbliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Caban, J.
autor Gardyński, L.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
[1] Czerniec M.: Wytrzymałość stykowo-tarciowa oraz trwałość systemów tribotechnicznych ślizgowych. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000.
[2] Gardyński L., Ignaciuk P.: Uszkodzenia kawitacyjne tulei cylindrowych w silniku 359M. Journal of KONES'97, Bielsko-Biała, 1997.
[3] Gardyński L., Krzyżak A.: Ocena wpływu oleju napędowego oraz paliwa roślinnego na zużycie tribologiczne wybranych tworzyw polimerowych. Motrol tom 11C, Lublin, 2009.
[4] Gundlach W. R.: Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych. WNT, Warszawa, 2008.
[5] Hebda M.: Procesy tarcia, smarowania i zużywania maszyn. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa-Radom 2007.
[6] Hejwowski T.: Studium procesów zużywania erozyjnego, ściernego i zmęczenia cieplnego elementów maszyn oraz kształtowanie struktur o korzystnych właściwościach eksploatacyjnych. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin, 2003.
[7] Hoffmann M.: Małe elektrownie wodne, poradnik. Nebda sp. z o.o. Warszawa, 1992.
[8] Iwan J.: Studium badawczo-rozwojowe problemów turbin wodnych małej energetyki. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006.
[9] Jackowski K.: Elektrownie wodne, turbozespoły i wyposażenie. WNT, Warszawa 1971.
[10] Kłonica M., Gardyński L.: Ocena przebiegu samochodu osobowego na podstawie zużycia elementów wykonanych z tworzywa sztucznego. Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn. LTN, Lublin, 2005.
[11] Krzyżanowski W.: Turbiny wodne konstrukcja i zasady regulacji. WNT, Warszawa, 1971.
[12] Lewandowski W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa, 2007.
[13] Michałowski S., Plutecki J.: Energetyka wodna. WNT, Warszawa 1975.
[14] Neuman A., Olszewski A., Wasilczuk M.: Łożyska ślizgowe smarowane wodą. Tribologia, 2005, nr 4.
[15] Olszewski A.: Tilting pad journal bearing with ceramic coating. Automotive and Industrial Lubrication, 15th International Colloquium Tribology, Stuttgart/Ostfildern, Germany, January 17-19, 2006.
[16]Olszewski A., Wodtke M., Hryniewicz P.: Ekologiczne łożysko foliowe smarowane wodą - budowa i analiza wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na sztywność podparcia łożyska. Projekt badawczy. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2008.
[17] Przekwas M.: Efekty gospodarcze elektrowni wodnych i przykłady modernizacji obiektów istniejących. Małe Elektrownie Wodne, 1995, nr 2.
[18] Rafalski K., Szala M.: Erozja kawitacyjna wybranych materiałów konstrukcyjnych. II Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2010, pod red. J. Cabana i M. Szali, Politechnika Lubelska, Lublin, 2010.
[19] Szkodo M.: Erozja kawitacyjna materiałów konstrukcyjnych metalowych. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2008.
[20] Szkodo M.: Ocena odporności kawitacyjnej stali obrabianych laserowo. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2004.
[21] http://dobraenergia.info/page8.php wrzesień 2011.
[22] http://www.kornix.com.pl/pl/sklejka/lignofol wrzesień 2011.
[23] http://www.nylonbor.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=2&Itemid=37 wrzesień 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0011
Identyfikatory