Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0009

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Źródła zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz ocena ich redukcji w polsce w ostatnim dziesięcioleciu

Autorzy Brodowska, M. S.  Kaczor, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The sources of gas and dust pollutions and the assessment of their reduction in poland in the last 10 years
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeanalizowano źródła emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Dokonano również oceny redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych dla poszczególnych województw naszego kraju. W analizowanym okresie największy udział w emisji tlenku siarki (IV) miała energetyka zawodowa, zaś najmniejszy źródła mobilne. W przypadku tlenków azotu największy udział w ich emisji przypadał na źródła mobilne, zaś najmniejszy na technologie przemysłowe. W latach 2000-2009 największy udział w emisji zanieczyszczeń pyłowych miały źródła stacjonarne, z wyłączeniem energetyki zawodowej i przemysłowej oraz technologii przemysłowych, natomiast najmniejszy – energetyka przemysłowa. W analizowanym dziesięcioleciu stwierdzono 18% spadek emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych z poziomu 2083,2 tys. ton w roku 2000 do 1703,9 tys. ton w 2010 roku oraz 65% redukcję przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych z poziomu 180,5 tys. ton w roku 2000 do 62,5 tys. ton w 2010. W analizowanym okresie najwyższe wartości emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych (bez CO₂) odnotowano w województwie śląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim, zaś najniższe w podlaskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei najwyższe emisje przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych odnotowano w województwie śląskim, zaś najniższe w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.
EN The study deals with the sources of emission of gas and dust pollutants in Poland in the last 10 years. Furthermore, the assessment of reduction of atmospheric pollutants in particular voivodeships of our country was performed. During the considered period, the greatest contribution to emission of sulfur (IV) oxide was that of utility power plants, whereas the smallest one was made by mobile sources. In the case of nitrogen oxides, the greatest contribution was made by mobile sources and the smallest one – by industrial technologies. In the years 2000-2009 the greatest contribution in the dust pollutants was made by stationary sources, excluding utility and industrial power plants and industrial technologies whereas the smallest one – by industrial power plants. In the analysed 10-year period the decrease of 18% in emission of industrial gas pollutants was observed (from 2083,2 tones in the year 2000 to 1703,9 tones in the year 2010. Moreover, the decrease of 65% in industrial dust pollutants was recorded (from180.5 tones in the year 2000 to 62,5 tones in the year 2010). In the considered period the highest values of emission of industrial gas pollutants (without CO₂) was observed in the following voivodeships: Śląskie, Mazowieckie, Łódzkie and Małopolskie whereas the lowest – in Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie. On the other hand, the highest emission of industrial dust pollutants was recorded in the Śląskie voivodeship whereas the lowest – in the Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie and Lubuskie voivodeships.
Słowa kluczowe
PL zanieczyszczenia atmosfery   emisja zanieczyszczeń  
EN air pollution   emission pollution  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 84--91
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Brodowska, M. S.
autor Kaczor, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] Alloway B. J., Ayres D. C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. PWN, Warszawa, 1999.
[2] Chmielniak T. J., Chmielniak T.: Separacja CO2 z procesów energetycznego przetwórstwa paliw, [w:] Sciążko M., Zieliński H. (red.): Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Wyd. IChPW i Sigmie PAN, Zabrze-Kraków, 2003.
[3] Cholewa L.: Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na degradację środowiska. [w:] Wilgat T., Chmielewski T. (red.): Diagnoza stanu środowiska przyrodniczego w województwie lubelskim. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin, 1994.
[4] Cofala J., Amann M., Gyarfas F., Schoepp W., Boudri J. C., Horijk L., Kroeze C., Junfeng Li, Lin D., Panwar T. S., Gupta S.: Cost-effective control of CO2 emissions in Asia. J. Environ. Management 2004, No. 72.
[5] Gottlicher G., Pruschek R.: Comparison of CO: removal systems for fossil - fuelled Power plant processes. Energy Conversion and Management 1997, No 38.
[6] Grochowalski A.: Szkodliwe działanie, źródła powstawania. Cz. I. Analityka, 2001, nr 1.
[7] GUS: Ochrona Środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa, 2009. www.stat.gov.pl.
[8] GUS: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001-2011. Warszawa, www.stat.gov.pl.
[9] Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.
[10] Kotowicz J., Kotowicz R.: Analiza efektywności elektrowni gazowo-parowych. Rynek Energii, 2004, nr 3(52).
[11] Kotowicz J., Janusz K. Sposoby redukcji emisji CO2 z procesów energetycznych. Rynek Energii, 2007, nr 1(68).
[12] Kamrat W. Technologie energetyczne wykorzystujące przyjazne źródła energii. Rynek Energii, 2005, nr 2(57).
[13] Lorenz U.: Skutki spalania węgla kamiennego dla środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczenia. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, 2005, nr 64.
[14] Marczak H.: Niektóre działania prowadzące do obniżenia wielkości emisji SO2 do środowiska. Ekologia i Technika, 2002, nr 6.
[15] Mazurkiewicz M., Eliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E., Piotrowski Z., Pomykała R.: Metody separacji i wychwytywania CO2. Polityka Energetyczna, 2005, nr 8.
[16] Meisel A., Shuai X.: Research and development issues in CO2 capture. Energy Conversion and Management, 1997, No 38.
[17] O'Neill P.: Chemia środowiska. PWN, Warszawa-Wrocław, 1998.
[18] Przeździecki Z.: Biologiczne skutki chemizacji środowiska. PWN, Warszawa, 1980.
[19] Semczuk W.: Toksykologia. PZWL, Warszawa, 2002.
[20] Sowiński J.: II protokół siarkowy a modernizacja proekologiczna w elektrowniach. Mat. III Konf. Rynek energii elektrycznej - REE 96, Nałęczów, 18-20 IX 1996.
[21] Uberman R., Kaczorowski J., Żuk S.: Górnictwo węgla brunatnego w Polsce - stan aktualny. Możliwości i ograniczenia rozwoju. Węgiel Brunatny, 2007, nr 4(61).
[22] Wacławek W.: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce oraz metody stymulowania tego procesu. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 1998, nr 5(10).
[23] Walczak K.: Narodowy Fundusz - bilans 20 lat. Czyste powietrze nad głową. Środowisko, 2009, nr 5(389).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0009
Identyfikatory