Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0004

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Obłuskiwanie nasion rzepaku jako metoda podniesienia jakości oleju rzepakowego przeznaczonego na biopaliwa

Autorzy Anders, A.  Rusinek, R.  Wroniak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dehulling of rapeseed as a method for enhancing the quality of oil intended for biofuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Aby podwyższyć jakość oleju z nasion rzepaku można poddać je mechanicznemu usunięciu okrywy owocowo-nasienne, tzw. obłuskaniu. Celem pracy było określenie wpływu prędkości obwodowej tarczy oraz jej konstrukcji na ilość uwolnionych liścieni z nasion rzepaku. Określono warunki separacji pneumatycznej mieszaniny powstałej po obłuskaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych stwierdzono, że wzrost prędkości obwodowej tarczy obłuskującej od 10,1 m/s do 26,5 m/s powodował znaczny wzrost skuteczności obłuskiwania nasion rzepaku. W zakresie prędkości obwodowej tarczy od 26,5 m/s do 34 m/s skuteczność obłuskiwania była prawie stała. Oddzielenie liścieni rzepaku uzyskanych podczas obłuskiwania w pionowym kanale aspiracyjnym odbywa się przy prędko- ści strumienia powietrza w zakresie od 0,55 m/s do 6,0 m/s, a okrywy owocowo-nasiennej przy prędkości strumienia powietrza poniżej 0,55 m/s.
EN To improve the quality of rapeseed oil, the rapeseed can be subjected to a mechanical removal of the seed coat (dehulling). The aim of this study was to determine the effect of peripheral velocity of the hulling disk and the disk construction on the volume of cotyledons separated from rapeseed. Conditions concerning the pneumatic separation of the mixture formed after dehulling were determined. On the basis of empirical studies, it was concluded that an increase in peripheral velocity of the hulling disk from 10,1 m/s to 26,5 m/s resulted in a significant increase in the efficiency of rapeseed hulling. When peripheral velocity of the hulling disk ranged from 26,5 m/s to 34 m/s, dehulling efficiency was nearly constant. Cotyledons obtained during rapeseed dehulling in the vertical aspiration channel are separated at the air flow velocity ranging from 0,55 m/s to 6,0 m/s; whereas seed coats are separated at the air flow velocity below 0,55 m/s.
Słowa kluczowe
PL biopaliwa   obłuskiwanie nasion  
EN biofuels   dehulling  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 56--62
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor Anders, A.
autor Rusinek, R.
autor Wroniak, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
[1] Anders A.: Usuwanie okrywy owocowo-nasiennej z nasion gorczycy i rzepaku na obłuskiwaczu tarczowym. Acta Agrophysica, 2005, 6(3).
[2] Bell J. M.: Nutrients and toxicans in rapeseed meal. A review. J. Anim. Sci. 1984, Vol. 58.
[3] Campbell L. D., Simbaya J., Słomiński B. A.: Nutrive Value of Dehulled Canola Meal. The 12th Project Report. Research on Canola, Seed, Oil and Meal, Manitoba, 1998.
[4] Eapen K., Tape N., Sims R.: Detoxification and dehulling of rapeseed-feasibility study. J. Am. Oil Chem. Soc., 1969.
[5] Grochowicz J:. Zastosowanie obróbki mechanicznej i termicznej w procesach uzdatniania lub uszlachetniania nasion. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1994, nr 1.
[6] Grochowicz J.: Maszyny do obłuskiwania nasion. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1996, nr 40.
[7] Jakubowski A.: Perspektywy łuszczenia nasion rzepaku. Tłuszcze i Środki Piorące, 1961, nr 1.
[8] King R. D., Dietz H. M.: Air classification of rapeseed meal. Cereal Chem., 1987, No. 64.
[9] Kowalewski W.: Obłuskiwać czy czyścić powierzchniowo? Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1996, nr 1.
[10] Laskowski J., Mieszkalski L., Łysiak G.: Badania efektu uwalniania liścieni z łupin nasion rzepaku na mlewniku walcowym. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Aedif. Mech., 1996, nr, 28.
[11] McCurdy S., McGregor I., Sokhansani S., Thakor N. J.: Dehulling of Canola by Hydrothermal Treatments. The 12th Project Report. Research on Canola, Seed, Oil and Meal, Manitoba, 1998.
[12] Mieszkalski L.: Matematyczne modelowanie procesu obłuskiwania nasion. Rozprawy i monografie. Wydawnictwo ART, Olsztyn, 1999.
[13] Mieszkalski L., Anders A.: Analiza parametrów separacji okrywy nasiennej z mieszaniny powstałej po obłuskaniu nasion rzepaku. Inżynieria Rolnicza, 1999, nr 2(8).
[14] Mieszkalski L., Anders A.: Effect of the working parameters of a disk hulling machine on the efficiency of rape seed hulling. Technical Sciences, 1998, nr 1.
[15] Niewiadomski H. Technologia nasion rzepaku. PWN, Warszawa, 1983.
[16] Patience J. F., Gillis D. De Lange C. F. M.: The Evaluation of Dehulled Canola Meal as a Replacement for Soybean Meal in the Diets of Growing and Finishing Pigs. The 12th Project Report. Research on Canola, Seed, Oil and Meal, Manitoba, 1998.
[17] PN-EN ISO 665:2004. Nasiona oleiste, Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych.
[18] PN-EN ISO 542:1997. Nasiona oleiste, Pobieranie próbek.
[19] PN-EN ISO 664:1997. Nasiona oleiste, Redukcja próbki laboratoryjnej do próbki analitycznej.
[20] Rawa T., Wierzbicki K., Semczyszyn M., Pietkiewicz T.: Analiza skuteczności separacji części anatomicznych nasion rzepaku. Rocznik Nauk Rolniczych, 1988, T. 78-C-3.
[21] Reynolds J., Youngs C.: Effect of seed preparation on efficiency and oil quality in filtration of rapeseed. J. Am. Oil Chem. Soc., 1964, nr 41.
[22] Rotkiewicz D., Zadernowski R.: Obłuskiwanie nasion rzepaku jako sposób poprawy jakości oleju i śruty. I Międzyuczelniane Seminarium nt. Obłuskiwanie nasion, IMUR, ART w Olsztynie, 1996.
[23] Schneider F. H.: Schälung von Rapssat durch definierte Verformung. Teil II. Untersuchungen zum Schalverhalten. Fette, Seifen, Anstrchmitt., 1979, Vol. 81.
[24] Schneider F. H.: Sposób zdejmowania łusek z nasion zawierających olej i proteiny. Opis patentowy nr 112720, Essen, 1982.
[25] Sosulski F.: Extraction and nutrive value of rapeseed proteins. In 3rd Progress Report, Rapeseed Ass. of Canada, 1974.
[26] Sosulski F. W., Zadernowski R.: Fractionation of rapeseed meal into flour and hull components. Journal of the American Oil Chemists' Society, 1981, Vol. 58.
[27] Szot B.: Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego. Acta Agrophysica, 2008, nr 12(1).
[28] Thakor N. J., Sokhansanj S., McGregor I., McCurdy S.: Dehulling of canola by hydrothermal treatments. J. Am. Oil Chem. Soc. 1995, Vol. 72.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0004
Identyfikatory