Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0003

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ właściwości paliw naturalnych i roślinnych na proces rozpylania paliwa i charakterystyki wydzielania ciepła w silniku rolniczym o zapłonie samoczynnym

Autorzy Ambrozik, A.  Orliński, P.  Orliński, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of natural and plant properties of fuels on the process of spraying fuel and characteristics of giving the warmth off in the agricultural engine about the self-ignition
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wtrysku paliwa w silniku rolniczym PERKINS pracującym według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i zasilanym paliwami naturalnymi oraz paliwami roślinnymi. Analiza otrzymanych wyników badań eksperymentalnych umożliwiła wykrycie występujących różnic w przebiegu procesu wtrysku i jego spalania w silniku zasilanym różnymi paliwami. Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników o zapłonie samoczynnym wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego użytkownika silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie stanu technicznego aparatury wtryskowej oraz jakości procesu spalania. Analiza eksperymentalnie sporządzonych wykresów ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym i wzniosów iglicy wtryskiwacza umożliwia wyznaczenie: prędkości wypływu paliwa z rozpylacza oraz rozpad strugi paliwa na krople.
EN The article presents the results of the fuel injection engine running agricultural PERKINS by external characteristics of velocity and fuel-powered fuel-natural and plant-mi. Analysis of experimental results obtained allowed the detection of existing differences in the injection process and its combustion in the engine powered by different fuels. Using fuels about different physicochemical properties to engines about the self-ignition requires the great accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in injection processes and the burn of engines fed with these fuels. Meeting more and more rigorous norms in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal-combustion engines about the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of his technical condition, particularly a technical condition of injection apparatus and a quality of the combustion process. Analysis of the obtained diagrams of fuel pressure in the injection pipe and injection needle lift allows determining fuel outlaw rate from the atomizer and fuel stream disintegration info drops. Experimentally obtained indicator diagrams of cylinder pressure were also applied.
Słowa kluczowe
PL silnik z zapłonem samoczynnym   wtrysk paliwa   biopaliwa  
EN self-ignition engine   fuel injection   biofuels  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 45--55
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Ambrozik, A.
autor Orliński, P.
autor Orliński, S.
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
[1] Ambrozik A.: Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych. Monografie, Studia, Rozprawy, Wydaw. M-16. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2010.
[2] Baczewski K., Kałdoński T.: Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. WKŁ, Warszawa, 2004.
[3] Dokumentacja techniczna stanowiska badawczego. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Politechnika Warszawska, Warszawa, 2010.
[4] Jakóbiec J.: Analiza procesu spalania w silnikach przy zastosowaniu paliw o różnych właściwościach. Praca naukowo-badawcza, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki i Petrochemii, Instytut Inżynierii Mechanicznej w Płocku, Płock, 2005.
[5] Jakóbiec J.: Ocena produktów z oleju rzepakowego przeznaczonych na paliwa silnikowe. Wydaw. Instytutu Gospodarki Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Kraków, 2006.
[6] Kowalewicz A.: Wybrane zagadnienia samochodowych silników spalinowych, Wydawnictwo WSI Radom, Radom, 1996.
[7] Kruczyński S.: Problemy eksploatacji silników spalinowych zasilanych paliwami zawierającymi komponenty pochodzenia roślinnego, Wydawnictwo ZN Politechnika Warszawska Instytut Pojazdów, Warszawa, 2007.
[8] Orliński S., Orliński P., Kruczyński S.: Wpływ zastosowania oleju napędowego i estru FAME z 20% dodatkiem etanolu na ekonomiczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika PERKINS-1104C-44, Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2010, nr 1-2.
[9] Orliński S.: Wpływ składu paliwa mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na efektywne wskaźniki pracy silnika PERKINS-1104C-44, Zeszyty naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej, Wydział SiMR, Warszawa, 2(78)/2010.
[10] Zakład Produktów Naftowych, WMTiW, Politechnika Radomska. Świadectwa jakości paliw, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0003
Identyfikatory