Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0014-0014

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Otrzymywanie i badanie właściwości kompozytów nitrocelulozowo-celulozowych : część eksperymentalna

Autorzy Trzciński, W. A.  Cudziło, S.  Dyjak, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Preparation and investigation of nitrocellulose and cellulose composites : experimental part
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Otrzymano monolityczne kompozyty nitrocelulozowo-celulozowe (NC-C) na drodze sieciowania mieszaniny nitrocelulozy z celulozą za pomocą diizocyjanianu heksametylenu (HDI). Ogólny sposób wytwarzania kompozytów polegał na rozpuszczeniu HDI oraz katalizatora (dilaurynian dibutylocyny, DBTL) w chlorku metylenu i następnie zwilżeniu mieszaniny nitrocelulozy i celulozy otrzymanym roztworem. Po usieciowaniu polimerów, rozpuszczalnik odparowywano, uzyskując sztywne materiały o małej gęstości. Badano wpływ ilości oraz stężenia czynnika sieciującego i katalizatora na właściwości mechaniczne kompozytów. Ponadto wybrane kompozyty NC-C poddano analizom termicznym TG/DTA, zbadano ich wrażliwość na tarcie i uderzenie oraz zastosowano je w modelowym pancerzu reaktywnym. Zbadano wpływ zawartości celulozy na zdolności miotające gazowych produktów reakcji kompozytów, wykorzystując technikę rentgenografii impulsowej.
EN Monolithic nitrocellulose and cellulose composites (NC-C) were obtained by cross-linking a mixture of nitrocellulose with cellulose using hexamethylene diisocyanate (HDI ). A general method for preparing the composites consisted of dissolution of HDI and the catalyst (di-n-butyldilauryltin, DBTL) in methylene chloride and then wetting the mixture of nitrocellulose and cellulose by the solution obtained. After cross-linking of polymers, the solvent evaporated to give a rigid low-density material. The effect of volume and concentration of cross-linking agent and catalyst on the mechanical properties of composites was tested. In addition, the selected NC-C composites were tested by the thermal analysis TG/DTA and their sensitivity to friction and impact were determined. Finally, they were used in a model reactive armour. The influence of cellulose content on the acceleration ability of the gaseous reaction products of composites was examined by the use of X-ray technique.
Słowa kluczowe
PL kompozyty nitrocelulozowo-celulozowe   pancerze reaktywne  
EN nitrocellulose and cellulose composites   reactive armours  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2012
Tom Vol. 61, nr 3
Strony 223--232
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Trzciński, W. A., wtrzcinski@wat.edu.pl
autor Cudziło, S.
autor Dyjak, S.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
[1] C. Yael, E. Sokol-Barak, S. Friling, M. Tzalik, Non-explosive energetic material and reactive armor element using same, US Patent 7 360 479, 2008.
[2] W. Trzciński, R. Trębiński, S. Cudziło, Study of the reaction of model reactive armour to jet attack, Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 28(2), 2003, 89-939.
[3] SigmaScan Pro 5.0, User's Guide, SPSS Inc., Chicago, 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0014-0014
Identyfikatory