Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0014-0012

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Analysis of vehicle bottom structures in terms of blast protection using LS-DYNA

Autorzy Halgaš, P.  Droppa, P.  Štiavnický, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza struktur podwozi pojazdów pod względem zabezpieczenia przed skutkami wybuchu przy pomocy programu LS-DYNA
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper is about the current military situation in the World, which is specific with asymmetric warfare. In this specific warfare, improvised explosive devices situated under or near a road are often used. The paper describes formation and spread of a shock wave after blast of an explosion. It specifies negative effects of the blast of an explosive device directly situated under a vehicle, vulnerabilities for the occupants or the vehicle structure. The main goal of this paper was aimed at the numerical simulations of different types of vehicles bottoms. The Simulations are made by a finite element method in program called LS-DYNA, based on the conditions from STANAG 4569 and AEP-55 Volume II. In the end to sum the paper up there are some specific comparisons of the solutions for the safety of the occupants, which include the solutions of the vehicle bottom.
PL W pracy przedstawiono obecną sytuację militarną na świecie dotyczącą asymetrycznych działań wojennych. W tych działaniach często stosowane są improwizowane urządzenia wybuchowe sytuowane pod drogą lub w jej pobliżu. W artykule opisano tworzenie się i rozprzestrzenianie fali wybuchowej powstałej po wybuchu. Określono negatywne efekty wybuchu usytuowanego pod pojazdem, możliwość zranienia ludzi lub uszkodzenia struktury pojazdu. Celem pracy była numeryczna symulacja różnych typów podwozi pojazdów. Symulację wykonano przy użyciu metody elementów skończonych w programie LS-DYNA, bazując na warunkach STANAG 4569 i AEP-55 Volume II. Porównano różne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo żołnierzy, w tym dotyczące podwozia pojazdu.
Słowa kluczowe
PL budowa maszyn   podwozie pojazdu   metoda elementów skończonych   zabezpieczenie przed wybuchem  
EN mechanical engineering   vehicle bottom   finite element method   blast protection  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2012
Tom Vol. 61, nr 3
Strony 195--209
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Halgaš, P.
autor Droppa, P.
autor Štiavnický, M.
Bibliografia
[1] FREE REPUBLIC, 2009, Source, [online], Available: <http://www.freerepublic.com /focus/f-news/2190676/posts>.
[2] GLOBAL SECURITY ORG., Package-Type Improvised explosive devices (IEDs), 2010 (online, available: http://www.globalsecurity.org/military/intro/ied-packaged.htm).
[3] B. M. Larsen, N. Demex, C. K. Jorgensen, Landmine protection of armoured personnel carrierM113 (online, 2007, 12s, available: http://www.dynalook.com/european-conf-2007/landmineprotection-of-armoured-personnel-carrier.pdf).
[4] LS-DYNA Keyword User's Manual Version 971, Livermore Software Technology Corporation, Livermore, 2003.
[5] J. W. G. Mcintosh, Finite element analysis of the effect of flyer plate impacts on rod projectiles and shaped charges (online, 2004, 30s, available: pubs.drdc.gc.ca/PDFS/unc22/p521601.pdf).
[6] D. Satek, The theory of the explosion, Vyškov: VVŠ PV LS, Vyškov, 1981.
[7] Slovak defence standard SOŠ 4569 AEP-55, Protection levels for occupants of logistic and light armoured vehicles, Trenčín, 2009.
[8] STANAG 4569: 2004: Protection levels for occupants of logistic and light armoured vehicles.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0014-0012
Identyfikatory