Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0078

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ekologistyka w eksploatacji pojazdów wojskowych : wybrane aspekty

Autorzy Woźniak, D.  Kukiełka, L.  Woźniak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ecologistics in the operation of army vehicles : chosen aspects
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z wycofaniem z eksploatacji, składowaniem i utylizacją wojskowych pojazdów mechanicznych i ich podzespołów. Omówiono podstawowe procedury i wymogi z tym związane. Zamieszczono schematy, które ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie.
EN The article presents chosen aspects connected with ceasing operation of army vehicles and their sub-assemblies, their storage and utilization. It describes the basic procedures and requirements connected with the above. The work comprises diagrams graphically illustrating the discussed issue.
Słowa kluczowe
PL wycofanie z eksploatacji   ochrona środowiska   recykling   składowanie   odpady   pojazdy wojskowe  
EN ceasing operation   enviroment protection   recycling   storage   waste   military vehicles  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 500--507
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Woźniak, D.
autor Kukiełka, L.
autor Woźniak, J.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
[1] Akumulatory pojazdów mechanicznych. Wydawnictwo MON, Warszawa 1992.
[2] Decyzja 156/MON Ministra ON z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zadań w zakresie przekazywania AMW niektórych składników mienia Skarbu Państwa, Dz. U. MON nr 10, poz. 86 z późn. zm.
[3] Decyzja nr 43/PUM Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji z dnia 10 lipca 2009 r.
[4] Górniak-Bodziany A., Bodziany M., Ekologistyki-wyzwanie, czy warunek konieczny funkcjonowania SZ RP. Zeszyt Naukowy WSOWL Wrocław, nr 1 (147) 2008.
[5] Osiński J., Żach P., Wybrane zagadnienia recyklingu pojazdów. WKiŁ, Warszawa 2006.
[6] Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby czołgowo-samochodowej. Wydawnictwo MON, Warszawa 1992.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. 2001, nr 112, poz. 106.
[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu przekazania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego. Dz. U. 2004, nr 140 poz. 1482.
[9] Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dz. U. 2005, nr 25, poz. 202 z późn. zm.
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628 z późn. zm.
[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska.
[12] Woźniak D., Cykl życia wojskowego pojazdu mechanicznego w niektórych aspektach jego sprawności technicznej. Praca niepublikowana, Koszalin 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0078
Identyfikatory