Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0070

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Priorytety utrzymania i rozwoju komunikacji tramwajowej na przykładzie Elbląga

Autorzy Stoeck, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Priorities for preservation and development of tramway transport based on the example of Elbląg
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę wybranych aspektów przewozów zbiorowych realizowanych tramwajami. Zwrócono uwagę na czynniki przemawiające za utrzymaniem sieci w mniejszych miastach, których opłacalność uzależniano wyłącznie od dużych oraz skupionych potoków pasażerskich. Analizę przeprowadzono dla systemu tramwajowego Elbląga, miasta w którym nie tylko nie dopuszczono do jego likwidacji, a w racjonalny sposób rozbudowano.
EN In this paper is presented the evaluation of selected aspects of public passenger transport carried out by tramways. Attention was paid to the factors supporting the preservation of tramway networks in smaller cities, the profitability of which had been made conditional solely on large and dense passenger flows. The analysis was conducted for the tramway system in Elbląg, i.e. in the city where it had been not only stopped from being eliminated but also expanded in a rational way.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   tramwaje elektryczne   tabor niskopodłogowy  
EN municipal transport   electric trams   low-floor vehicle fleet  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 445--450
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Stoeck, T.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
[1] Jackiewicz J., Czech P., Barcik J., Praktyka kształtowania oferty transportowej dla komunikacji tramwajowej w aglomeracji śląskiej. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport, Gliwice 2010, nr 68.
[2] Kantor Management Consultants, Etap I-analiza ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej Elbląga i Suwałk. Rezultaty badań na zlecenie Gminy-Miasta Elbląg, Warszawa 2011.
[3] Koteras A., Jedźmy tramwajem!. Komunikacja Publiczna. Wydawnictwo Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. Katowice 2011, nr 4.
[4] Lubka A., Stiasny M., Atlas tramwajów. Wydawnictwo Kolpress, Poznań 2011.
[5] Makuch J., Projektowanie przystanków pasażerskich dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów. Materiały X Konferencji Naukowo Technicznej „Drogi kolejowe 99”, Spała 1999.
[6] Praca zbiorowa pod red. Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
[7] Starowicz W., Koncepcja rozwoju transport publicznego w miastach. Ekspertyza wykonana na zlecenie Dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Infrastruktury z dn. 30.09.2010 r., Kraków 2010.
[8] Stoeck T., Evaluation of the carriage of disabled people by means of municipal transport in Szczecin. Journal of KONES. European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warszawa 2011. Vol. 18/No. 1.
[9] Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/825/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.10.2006 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg. Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego.
[10] Załącznik do Uchwały Nr XV/825/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dn. 03.06.2004 r. Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego w Elblągu na lata 2004-2013.
[11] http://www.elblag.eu/funduszeUE.
[12] http://gdanskietramwaje.psstm.prohost.pl/elblag.
[13] http://inwestycje.info.elblag.pl.
[14] http://kronika.tramwajedlaelblazan.pl.
[15] http://www.tramwaje.elblag.webd.pl.
[16] http://www.wnp.pl.
[17] http://www.zkm.elblag.com.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0070
Identyfikatory