Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0068

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwość wykorzystania surowców ligninocelulozowych do produkcji bioetanolu II generacji

Autorzy Smuga-Kogut, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The possibility to use lignocellulosic materials for production bioethanol II generation
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Uzależnienie światowej gospodarki od ropy i jej pochodnych jest tak ogromne, że spekulacje na temat kończących się zasobów tego surowca (obawa o stabilność dostaw) są w stanie spowodować kryzys na światowym rynku. Koniecznością stało się poszukiwanie takiego nośnika energii, który pozwoliłby zmniejszyć zużycie ropy naftowej. W Polsce głównym surowcem do produkcji etanolu jest przede wszystkim żyto, ale również inne ziarna zbóż, kukurydza, buraki cukrowe i ziemniaki. Perspektywicznymi surowcami do produkcji bioetanolu są odpadowe surowce celulozowe. Wykorzystanie rolniczych odpadów celulozowych w produkcji bioetanolu promuje rolnictwo, dla którego do głównych zadań oprócz produkcji żywności będzie także należała produkcja surowców na potrzeby energetyczne, jak i związane z tym szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska.
EN Dependence of the global economy on petroleum and its derivatives is so huge, that speculation about the ending of this raw material resources (a concern about the stability of supply) can cause a crisis in the global market. It became the necessity to search for such an energy carrier, which would reduce oil consumption. In Poland, the main raw material for ethanol production is rye, but also other cereals, maize, sugar beet and potatoes. The prospective materials for bioethanol production are waste cellulose materials. The use of agricultural waste in the production of cellulosic ethanol promotes agriculture, for which the main tasks, in addition to food production, will also be production of raw materials for energetics and the associated extensive measures for rural development and environmental protection.
Słowa kluczowe
PL bioetanol   surowce ligninocelulozowe   słoma  
EN bioethanol   lignocellulosic materials   straw  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 435--438
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Smuga-Kogut, M.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
[1] Dreszer K., Michałek R., Roszkowski A., Energia odnawialna - możliwości jej użytkowania i wykorzystania w rolnictwie. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2003.
[2] Sánchez Ó. J., Cardona C. A., Trends in biotechnological production of fuel ethanol from different feedstocks. Bioresour. Technol. 2008, No. 99.
[3] Dziendziel E., Biopaliwa-za i przeciw. Rolnik Dzierżawca 2003, nr 3.
[4] Feil F. S., Stan obecny i rozwój wybranych technologii biomasy. Mat. Konf.: Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku. Wyd. ECBREC/IBMER, Warszawa, 10-11 grudnia 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0068
Identyfikatory