Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0063

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwość wykorzystania wybranych odpadów z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do produkcji paliw alternatywnych

Autorzy Rećko, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Possibilities for utilization of selected wastes from dismantling of exploited vehicles
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono stan struktury wiekowej samochodów osobowych w Polsce, przyczyniający się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji, a więc także masy odpadów samochodowych. Omówiono możliwość wykorzystania wybranych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji do produkcji paliw alternatywnych, jako sposób ich odzysku energetycznego, prowadzącego do zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia poprzez składowanie.
EN The article presents the current state of age structure of passenger cars in Poland. This contributes to an increase in exploited vehicles and wastes mass from dismantling stations. Also, the article presents possibilities for utilization of selected wastes from dismantling of exploited vehicles to produce alternative fuels. The processing of waste to alternative fuels contributes to a reduction in the amount of wastes which are intended for disposal by land filling.
Słowa kluczowe
PL demontaż pojazdów   utylizacja odpadów   paliwa alternatywne  
EN vehicles dismantling   selected wastes   utilization   alternative fuels  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 400--407
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Rećko, K.
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
[1] Alwaeli M., Recykling wycofanych samochodów z eksploatacji. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2009, vol 11, nr 2.
[2] Informator. wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2008.
[3] Januszewicz K., Melaniuk M., Możliwości wykorzystania całych używanych opon. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2010, vol 12, nr 4.
[4] Kijewski J., Łędzki A. K., Jeziórska R., Odzysk i recykling materiałów polimerowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
[5] Kubiak T., Recykling tworzyw sztucznych uzyskanych z demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 2011, nr 64.
[6] Małuszyńska J., Bielecki B., Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji jako metoda ograniczenia ilości odpadów niebezpiecznych w środowisku. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2011, nr 48.
[7] Osiński J., Żach P., Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji odnoszących się do procesu współspalania odpadów, (Dz. U. 2003, nr 163, poz. 1584). AUTOBUSY 407.
[9] Skarbek A., Michalski R., Energy use of waste from and of life vehicles. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2012, Vol 14, nr 1.
[10] Tekiel A., Balcerek A., Współczesne paliwa alternatywne w przemyśle cementowym-zrównoważony rozwój. Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2006.
[11] Wąsowicz A., Badania sposobu zagospodarowania samochodów wycofanych z eksploatacji w Polsce pod kątem logistyki. Logistyka - Nauka 2011, nr 6.
[12] www.GUS.pl.
[13] www.StowarzyszenieProducentowCementu.pl.
[14] www.zlomowisko.biz.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0063
Identyfikatory