Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0060

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Topologiczna optymalizacja konstrukcji na przykładzie widłaka wału przegubowego

Autorzy Patyk, R.  Kułakowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Topological optimization of construction for yoke jointed shaft example
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został pierwszy etap projektowania konstrukcji tj. optymalizacja topologiczna. Celem przedstawionej optymalizacji topologicznej jest określenie najlepszego rozłożenia materiału jednorodnego izotropowego w obszarze projektowym w oparciu o zastosowanie do rozwiązanie zadania kryterium minimum podatności układu. Takie podejście aktualnie znajduje zastosowanie w projektowaniu układów mechanicznych, dla których wartość odkształcenia występuje jedynie w zakresie proporcjonalności. W pracy przeprowadzono wyniki optymalizacji topologicznej widłaka wałka przegubowego (cześć przegubu Cardana).
EN In the paper the first stage of construction design such as topological optimization is discussed. The aim of topological optimization is to determine the best distribution of a homogeneous isotropic material in the design area on the basis of the application to the solution of the criterion of minimum sensitivity of the system. This approach currently in the mechanical systems design is used, for which the value of the deformation occurs only in the prop range. This study includes the results of the topological optimization of an articulated yoke shaft (Cardan joint honor).
Słowa kluczowe
PL optymalizacja topologiczna   projektowanie   metoda elementów skończonych  
EN topological optimization   design   finite element method  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 380--386
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Patyk, R.
autor Kułakowska, A.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
[1] Ansys version 10.0-Theory Manual, Elan Compute Group Inc., 2003.
[2] Bathe K. J., Finite Element Procedures in Engineering Analisis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1982.
[3] Bąk R., Burczyński T., Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego. WNT, Warszawa 2001.
[4] Kutyłowski R., Optymalizacja topologii kontinuum materialnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004. 386 AUTOBUSY.
[5] Tarnowski W., Bartkiewicz S., Modelowanie matematycznej symulacja komputerowa dynamicznych procesów ciągłych. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
[6] Tarnowski W., Modelowanie systemów. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2004.
[7] Tarnowski W., Symulacja i optymalizacja w MATLAB'ie. Sopot, 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0060
Identyfikatory