Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0048

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metody oceny układów mechatronicznych zwiększających bezpieczeństwo pojazdów

Autorzy Michalski, R.  Gonera, J.  Janulin, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methods of evaluation of mechatronic systems exceeding active safety of the vehicle
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy założono, że istnieje potrzeba oceny układów mechatronicznych stosowanych dla potrzeb bezpieczeństwa czynnego pojazdów. Stworzono metodę i dokonano oceny tych układów z punktu widzenia ich wpływu na bezpieczeństwo czynne pojazdów. Ocena układów w aspekcie bezpieczeństwa czynnego została dokonana poprzez oszacowanie zmiany wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego przy zastosowaniu określonego układu mechatronicznego. Istota oceny polegała na identyfikacji grup zagrożeń na drogach, przyjętych w danych statystycznych wypadków, w których układ ten mógłby doprowadzić do uniknięcia tych zdarzeń, lub co najmniej znacznie zmniejszyć ich skutki. Przy wyznaczaniu zmiany tych wskaźników wzięto pod uwagę czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na skuteczność układu w warunkach rzeczywistych.
EN The assumption of the presented study is that there is a need of evaluation of mechatronic systems applied for active safety of the vehicle. There was invented a method due to which the systems were evaluated for their influence on active safety of vehicles. Evaluation of systems for active safety was carried out through estimation changes of traffic safety indexes at the application of the determined mechatronic system. The essence of the evaluation meant identification of group dangers on roads, taken in accident statistical data, in which the system could cause avoidance of the event or at least significantly minimize their consequences. At determination of the changes of these indexes there were taken into consideration outer factors that could have an influence on the system efficiency in real conditions.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo czynne   ocena układów mechatronicznych  
EN active safety   assessment of mechatronic systems  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 306--314
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Michalski, R.
autor Gonera, J.
autor Janulin, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
[1] Symon E., Wypadki drogowe w Polsce w 2008 roku. Komenda Główna Policji. Warszawa, 2009.
[2] Wicher J.: Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 2004.
[3] Nowe auta z ESP. http://www.motofakty.pl/artykul/nowe_auta_z_esp.html.99.
[4] Wyniki badań przeprowadzonych dla Komisji Europejskiej odnośnie konieczności stosowania układu BAS. http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/safety/new_package.htm. 15 czerwca 2009.
[5] Pniewski P., Ocena układów mechatronicznych zwiększających bezpieczeństwo czynne samochodu. Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. R Michalskiego, UWM Olsztyn, WNT KBEPiM 2009 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0048
Identyfikatory