Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0044

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania techniczne pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdów

Autorzy Malinowski, A.  Taryma, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technical research of historic vehicles in the Vehicle Inspection Stations
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem dotyczący procedury przeprowadzania badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdów. Sposób wykonywania badań technicznych przez diagnostę samochodowego określony jest przed konkretne rozporządzenie, lecz niestety żadna ustawa nie daje odpowiedzi na to, jakie warunki muszą być spełnione aby pojazd zabytkowy został dopuszczony do ruchu.
EN This article discusses the issue related with the procedure of conducting technical examinations of antique vehicles at the Motor Vehicle Inspection Stations. The method of the technical examinations carrying out by a car diagnostic has been stipulated by specific regulations, however no act provides an answer what conditions have to be met so as the antique vehicle can be admitted to traffic.
Słowa kluczowe
PL pojazdy zabytkowe   pomiar skuteczności hamowania   dopuszczenie do ruchu   badania techniczne   stacje kontroli pojazdów  
EN antique vehicles   historic vehicles   old-timer vehicles   vintage car   veteran car   entry into service   technical testing of vehicles   technical inspection test   Motor Vehicle Inspection Stations  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 284--289
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Malinowski, A.
autor Taryma, S.
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późni. zm.
[2] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, Dz. U. z 2002 r. nr 186, poz. 1322.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dz. U. z 2003 r., nr 32, poz. 262.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi, Dz. U. z 2004 r. nr 238, poz. 2395, z późn. zm.
[6] Peszak J., Badania diagnostyczne związane z dopuszczeniem do ruchu pojazdów zabytkowych w świetle nowych rozporządzeń ustawy o ruchu drogowym, http://www.promobil.pl/badania_diagnostyczne.htm.
[7] http://www.weteranszos.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0044
Identyfikatory