Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0042

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Możliwość zwiększenia zasięgu pojazdu z napędem elektrycznym przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych

Autorzy Łyskojć, D.  Duer, S.  Zajkowski, K.  Sokołowski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The ability to increase the range of electric vehicle using unconventional technical solutions
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano problematykę napędu elektrycznego jako ekologicznego napędu w pojazdach samochodowych z zastosowaniem niekonwencjonalnych rozwiązań w postaci układu kinematycznego. Ze względu na niewielki zasięg pojazdu elektrycznego jednostki badawczo-rozwojowe testują technologie wysokowydajnych zasobnikowych źródeł energii ze względu na posiadane właściwości. Zasobniki energii w najlepszym stopniu spełniają wymagania techniczne dotyczącą sprawności, żywotności, gęstości energii oraz ochrony środowiska. Stanowić to będzie punk wyjścia do dalszych rozważań nad zaprezentowaną koncepcją która mogłaby znaleźć zastosowanie w samochodach przyszłości.
EN The article presents the problem of electric propulsion as an ecological drive in cars with unconventional solutions in the form of a kinematic system. Due to the short range electric vehicle research and development testing of high-technology energy storage tanks due to their properties. Energy storage in the best manner the technical requirements for fitness, vitality, energy density and environmental protection. This will be a point departure for further consideration of the presented concept that could be used in cars of the future.
Słowa kluczowe
PL zwiększenie zasięgu   zasięg pojazdu   napęd elektryczny   niekonwencjonalne rozwiązania techniczne  
EN increase the range   driving range   electric vehicle   unconventional technical solutions  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 273--278
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Łyskojć, D.
autor Duer, S.
autor Zajkowski, K.
autor Sokołowski, S.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
[1] Szumanowski A., Projektowanie dyferencjałów elektromechanicznych elektrycznych pojazdów drogowych. WITiE, Warszawa 2007.
[2] Smyczek J., Łyskojć D., Model sygnałowy układu optymalizacji ruchu samochodu elektrycznego z efektywnym kołem zamachowym. XIII Słupskie Forum Motoryzacji 2010.
[3] Kamiński G. Szczypior J., Analiza konstrukcji maszyn elektrycznych stosowanych w kinematycznych magazynach energii. Politechnika Warszawska, SME XL 2008.
[4] Szumanowski A., Akumulacja energii w napędach wieloźródłowych. WPW, Warszawa, 1994.
[5] Biernat A. Rowiński A., Konstrukcja modelu maszyny do elektromechanicznego magazynowania energii. Politechnika Warszawska, Instytut Lotnictwa, SME XLI, 2009.
[6] Szumanowski A., Hybrid Electric Vehicle Drives Design ITeE. Warszawa 2006.
[7] www.formula1.com.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0042
Identyfikatory