Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0040

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Organizacyjne i techniczne uwarunkowania transportu drewna na poziomie nadleśnictwa

Autorzy Lewaszkiewicz, Ł.  Grieger, A.  Żukowska, K.  Chojnacki, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Organizationaly and technical predisposition of wood transport on the forestery level
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport leśny definiowany jest jako dwuetapowy: zrywka i wywóz. Niezależnie od rejonu geograficzne i ukształtowania terenu o jakości transportu decyduje zbliżony zbiór czynników, który można usystematyzować w dwóch grupach: organizacyjnych i technicznych. Z przeprowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego badań wynika, że większe problemy występują w obszarze czynników organizacyjnych. Czynniki techniczne zwłaszcza dla fazy wywozowej stanowią mniejszy problem z uwagi na bardziej precyzyjne i rygorystycznie przestrzegane przepisy z ustawy o transporcie drogowym. Szersze zastosowanie nasiębiernej technologii zrywki drewna może w sposób znaczący poprawić jakość wywozu drewna z lasu i obniżyć koszty transportu drogowego. Wprowadzenie w powszechne użytkowanie monitoringu pozyskania i wywozu drewna oraz jego transport do klienta stanowi wyzwanie dla firm transportowych na najbliższy okres czasu.
EN Wood transport is come up for - pick and export. Independently from geographic land and territory configuration transport quality depend from organization and technical factors. The most problems appear in area of organization factors. Consider research in West Pomerania land. Technical factors come under export constitute lesser problem. The second factor is exacting obey low from statute about transport. Introduction monitoring to pick export wood to customer set difficult problem for transport company in closed time.
Słowa kluczowe
PL uwarunkowania organizacyjne transportu drewna   uwarunkowania techniczne transportu drewna   transport drewna   nadleśnictwo  
EN organizational predisposition of wood transport   technical predisposition of wood transport   wood transport   forestry level  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 260--265
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Lewaszkiewicz, Ł.
autor Grieger, A.
autor Żukowska, K.
autor Chojnacki, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
Bibliografia
[1] Dudek T., Efektywność wybranych technologii zrywki drewna krótkiego w lasach górskich. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2011, nr 2.
[2] Grammel R., Holzernte und Holztransport - Grundlagen. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin 1988.
[3] Kozikowski K., Organizacja i technologia transportu drewna. Wyd. Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 1998.
[4] Kubiak M., Transport leśny. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 1998.
[5] Laurow Z., Pozyskiwanie drewna i podstawowe wiadomości o jego przerobie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
[6] Lisowski A., Technologie zbioru roślin energetycznych (Ekspertyza). www.agengpol.pl (dostęp 31.03.2012 r. godz.14.12), 2011. AUTOBUSY 265.
[7] Maksymiak M., Grieger A., Analiza wydajności pracy przy maszynowym pozyskiwaniu drewna na przykładzie harwestera Valmet 900.3 i forwardera Valmet 840.2. Inżynieria Rolnicza 2008, nr 1(99).
[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006, nr 161, poz.1141).
[9] Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 2001, nr 125, poz. 137).
[10] Wroński J., Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna-Vademecum BHP w praktyce. Wyd. Zacharek Dom Wydawniczy Sp.k., Warszawa 2011.
[11] http://www.ozptd.pl/news/502/64.html (dostęp 22.03.2012 r., godz.23.15).
[12] http://www.coillte.ie/fileadmin/user_upload/pdfs/COP_June_2011/COP_Polish.pdf (dostęp 3.03.2012 r., godz.21.34).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0040
Identyfikatory