Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0029

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Porównanie elastyczności silników Common Rail i TDI

Autorzy Gołębiewski, W.  Prajwowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparing the elasticity of Common Rail and TDI engines
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy porównano elastyczność silników z systemem zasilania Common Rail oraz TDI. Zostało zebranych 10 typów wybranych silników z poszczególnych pojazdów o pojemności skokowej 2 dm³ z każdym z układów. Przeprowadzono analizę statystyczną – badano współczynnik zgodności, a więc zależność między wartościami teoretycznymi a rzeczywistymi, na podstawie dobranej krzywej trendu charakteryzującej się wysoką wartością współczynnika korelacji R² Uzyskano wysoką zgodność tych wyników. Oba typy silników były silnikami wysokoelastycznymi, jednak większą wartością tego parametru (elastyczności), istotnego w warunkach ruchu, charakteryzowały się silniki Common Rail.
EN At the work an elasticity of engines was compared with the Common Rail power system and TDI. 10 collected types of chosen engines were from individual vehicles about jumping capacity 2 dm³ with each of arrangements. A statistical analysis was conducted - a rate of the agreement, that is a relation were being examined between theoretical but real values, based on the selected curve of the trend being characterized by a maximum value of the coefficient of correlation R². A high unanimity of these results was get. Both types of engines were high-elastic engines, however with considerable value of this parameter (flexibilities), essential in conditions of the movement, Common Rail engines were characterized.
Słowa kluczowe
PL elastyczność silników   common rail   TDI  
EN engines elasticity   common rail   TDI  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 186--191
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Gołębiewski, W.
autor Prajwowski, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Bibliografia
[1] Dębicki M., Teoria samochodu. Teoria napędu. WNT, Warszawa 1976.
[2] Dyszy J., Charakterystyka silników tłokowych. AUTO-Technika Motoryzacyjna 2007, nr 4.
[3] Lisowski M., Teoria ruchu samochodu. Teoria napędu. Politechnika Szczecińska, Szczecin 2003.
[4] Gołębiewski W., Elastyczność silników koncernu Volkswagen. Zagadnienia konstrukcji i eksploatacji maszyn i pojazdów. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2010.
[5] Hozer J. (red.), Statystyka. Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
[6] Janiszewski T., Mavrantzas S., Elektroniczne układy wtryskowe silników wysokoprężnych. WKiŁ, Warszawa 2009.
[7] Luft S., Podstawy budowy silników. WKiŁ, Warszawa 2006.
[8] Mysłowski J., Gołębiewski W., Elastyczność silników FIAT. Archiwum Motoryzacji 2009 nr 4.
[9] Mysłowski J., Kołtun J., Elastyczność tłokowych silników spalinowych. WNT, Warszawa 2000.
[10] Prajwowski K., Krupczyński T., Załoga D., Kępiński J., Elastyczność silnika Andoria 4CTi90. Zagadnienia konstrukcji i eksploatacji maszyn i pojazdów. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2010.
[11] Prajwowski K., Tarczyński G., Analityczne wyznaczanie charakterystyk mocy częściowych za pomocą wzorów Leidemanna. Archiwum Motoryzacji 2005, nr 1.
[12] Wiśniewski K., Samochody osobowe. Opisy techniczne i dane regulacyjne. WKiŁ, Warszawa 2007.
[13] Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail. Bosch. Informator techniczny, Warszawa 2009.
[14] Prospekty informacyjne Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, BMW, Opel, Saab, Honda, Mazda, Rover, Chevrolet, Citroen, Peugeot, Mercedes, Ford, Toyota.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0029
Identyfikatory