Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0024

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Diagnostyka w układzie zasilania dawką paliwa w silniku benzynowym

Autorzy Duer, S.  Zajkowski, K.  Sokołowski, S.  Łyskojć, D.  Grodecki, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Diagnostics engine control dose of fuel
Konferencja Forum Motoryzacji. Wpływ nowych technologii w motoryzacji i infrastrukturze komunikacyjnej na ochronę środowiska (15; 25-27.05.2012; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania w układzie wypracowania i zasilania silnika dawką paliwa. Badanie tego typu, na który wpływ ma sprawność sterownika silnika należy do trudnych przedsięwzięć diagnostycznych. Wiarygodnym sprawdzeniem w układzie zasilania dawką paliwa jest badanie stanu sterownika silnika na podstawie wykreślonych "map roboczych" sterujących wtryskiwaczami (wtryskiem paliwa). Kolejnym badaniem powinno być sprawdzenie stanu wydatkowania paliwa przez wtryskiwacze w określonym czasie. Badanie należy przeprowadzić przy różnych prędkości obrotowych silnika. Diagnoza może być wypracowana na podstawie porównania wyznaczonych parametrów sygnałów z ich wielkościami wzorcowymi (serwisowymi). Wynik tej diagnozy pozwoli ocenić sprawność układu zasilania dawką paliwa w silniku.
EN The paper presents the research issues in the system to develop and supply engine fuel delivery. The study of this type, which affected the efficiency of the engine controller is diagnostic of challenging projects. Reliable check on the fuel supply system is to check the dose of the engine controller based on the traces, "working map" control injectors (fuel injection). Another study should be spent checking the fuel injectors at a time. The test shall be performed at different engine speeds. Diagnosis can be worked out by comparing the signals from the designated parameter to the reference values (service). The result of this diagnosis to assess the efficiency of the supply amount of fuel in the engine.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka   układ zasilania   dawka paliwa   silnik benzynowy  
EN diagnostics   suppy system   fuel delivery   engine gasoline  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 5
Strony 157--163
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Duer, S.
autor Zajkowski, K.
autor Sokołowski, S.
autor Łyskojć, D.
autor Grodecki, B.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
[1] Duer S., System ekspertowy diagnozujący układ sterowania silnikiem samochodowym typu Motronic. „ZKwE2009”, Poznan University of Technology, Poznan, April 20-22, 2009.
[2] Duer S., Duer R., Duer P., Tor pomiarowy dla systemu diagnozującego układ sterowania silnikiem samochodowym typu Motronic. XII Forum Motoryzacji „Innowacje w motoryzacji dla ochrony środowiska”, Słupsk, 21-22 maja 2009.
[3] Duer S., Zajkowski K., Duer R., Łyskojć D., Ziatyk P., Stanowisko do badania układu ABS z wykorzystaniem przetworników f/C. „ZKwE2009”, Poznan University of Technology. Poznan, April 19-21, 2010. AUTOBUSY 163.
[4] Duer S., Zajkowski K., Duer R., Diagnostyka w układzie zasilania elektrycznego pojazdu samochodowego. „ZKwE2009”, Poznan University of Technology, Poznan, April 19-21, 2010.
[5] Duer S., Laboratorium Elektrotechniki samochodowej. Tom I. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009.
[6] Duer S., Zajkowski K., Duer R., Diagnostyka w układzie zasilania elektrycznego pojazdu samochodowego. „ZKwE2010”, Poznan University of Technology, Poznan, April 19-21, 2010.
[7] Duer S., Artificial Neural Network-based technique for operation process control of a technical object. Defence Science Journal, DESIDOC, vol. 59, No. 3, May 2009.
[8] Duer S., Konrad Zajkowski, Laboratorium Elektrotechniki samochodowej. Tom II. Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
[9] Informatory techniczne BOSCH: Czujniki w pojazdach samochodowych. WKŁ, Warszawa 2004.
[10] Gajek A., Juda Z., Czujniki. WKŁ, Warszawa, 2008.
[11] Gładysek J., Gładysek M., Poradnik diagnostyki samochodowej. Wyd. Bosch, Kraków 2008.
[12] www.auto-online.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0013-0024
Identyfikatory