Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAP-0001-0025

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Współzależność formuł dyskontowych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Autorzy Bućko, J. 
Treść / Zawartość http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/index.php/dostepne-numery.html
Warianty tytułu
EN Correlation of discounted formulas of evaluation method of investment projects effectiveness
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podniesiono problematykę dyskontowych metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Baza informacji wyjściowych tych ogólnych metod, nie wnikając w trudności z ich określeniem, jest stosunkowo niewielka. Tym bardziej zasadne są starania zmierzające do uogólnienia formuł metod oceny i podania granic praktycznej użyteczności. W związku tym dokonano krótkiej ich prezentacji, wykazując wzajemne powiązania. Szczególną uwagę zwrócono na długookresowe kryteria oceny efektywności gospodarowania włączając w krąg rozważań (oprócz koncepcji metody dodatkowego oprocentowania oraz metody średniorocznej stopy zwrotu kapitału całkowitego) dodatkowo średnioroczną stopę zwrotu kapitału własnego inwestora.
EN The paper presents problems of discounted evaluation method of investment projects payback. Information base of this general method is rather thin. Therefore, the activity tending to formulas of evaluation generalization and this formulas availability defining are valid. Author presents some formulas and relations among them and pays attention to longstanding criteria of effectiveness evaluations. The medium-yearly return on equity is considered.
Słowa kluczowe
PL analiza ekonomiczna   metody oceny efektywności inwestycji   zarządzanie kapitałem  
EN economical analysis   method of investment projects effectiveness   equity management  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2000
Tom nr 4
Strony 45--61
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Bućko, J.
  • Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAP-0001-0025
Identyfikatory