Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0021-0047

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez samochody ciężarowe

Autorzy Mysłowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Natural pollution by trucks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagrożenia dla środowiska naturalnego powodowane przez ciągle rosnący ruch samochodów ciężarowych w obrębie aglomeracji miejskich i poza ich granicami. Dynamiczny rozwój wielu gałęzi przemysłu oraz konieczność przemieszczania znacznych mas towarów oraz ludzi powoduje wzrost ilości środków transportu oraz niestety postępującą degradacje terenów w pobliżu dróg i innych elementów infrastruktury. Omówiono poszczególne szkodliwe składniki związane z eksploatacją pojazdów ciężarowych oraz ich negatywny wpływ na życie ludzi i funkcjonowanie ekosystemu w Polsce. Na podstawie dostępnych danych i badań przedstawiono metody monitoringu i ochrony środowiska.
EN Paper presents natural environment by continuously within agglomeration city cause growing movement (traffic) truck and affectation of their borders. Dynamic development many branch of industry and necessity of relocation of mass of considerable commodity and incrementation of amount of center of transport causes people and unfortunately, degradations of fields near ways progressing and other elements of infrastructures. Exploitation of truck vehicle discuss individual harmful components related with and negative influence on life of people and functioning in Poland eko-system. On base available data it present methods of monitoring research and environmental protection.
Słowa kluczowe
PL samochód ciężarowy   zanieczyszczenie środowiska  
EN truck vehicle   environmental pollution  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 5
Strony 312--317
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Mysłowski, J.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
[1] Merkisz J.: Wpływ motoryzacji na skażenie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
[2] Mysłowki J.: Wpływ skażenia motoryzacyjnego powietrza na zdrowie człowieka, Zeszyt Naukowy BAME Kaliningrad, Kaliningrad 2009.
[3] Rewaj R.: Roczny raport o zanieczyszczeniach komunikacyjnych powietrza atmosferycznego w Szczecinie-rejon Bramy Portowej, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska-Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin 1996.
[4] Rewaj. R.: Pomiary komunikacyjnego zanieczyszczenia środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Szczecin 2006.
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie zakresu sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (DzU z 2002 r., nr 204, poz. 1727).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0021-0047
Identyfikatory