Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0019-0007

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena sprawności silnika ZS zasilanego biopaliwami

Autorzy Ambrozik, A.  Ambrozik, T.  Kurczyński, D.  Łagowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of efficiency of compression ignition engine running on biofuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Miarą oceny efektywności procesów zachodzących w cylindrze tłokowego silnika spalinowego są sprawności. Obieg teoretyczny silnika ocenia sprawność teoretyczna. Efektywność obiegów rzeczywistych ocenia sprawność indykowana, mechaniczna i efektywna. Sprawności te najlepiej wyznaczać w oparciu o znajomość wskaźników efektywnych silnika i przebieg zmiany ciśnienia czynnika roboczego w cylindrze. Wykres indykatorowy jest podstawową i wiarygodną informacją o procesach zachodzących w cylindrze tłokowego silnika spalinowego. Jest on efektem wszystkich procesów składających się na rzeczywisty cykl pracy silnika i mających wpływ na jego postać. W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania sprawności silnika, przy wykorzystaniu do tego efektywnych wskaźników pracy badanego silnika pozyskanych na hamowni silnikowej i uśrednionych rzeczywistych wykresów indykatorowych. Celem artykułu była ocena sprawności indykowanej, mechanicznej i efektywnej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego handlowym olejem napędowym, estrami metylowymi kwasów tłuszczowych olei roślinnych i mieszaninami tych paliw. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników można stwierdzić, że otrzymane wartości sprawności silnika nie różnią się znacząco między sobą. Dla wielu punktów pomiarowych otrzymano nieco korzystniejsze ich wartości przy zasilaniu silnika paliwami alternatywnymi.
EN Engine efficiencies provide means of assessing the effectiveness of the processes proceeding in the engine. The theoretical engine cycle evaluates the theoretical efficiency. Indicated, mechanical and effective efficiencies assess the effectiveness of real engine cycles. Those efficiencies are best determined from effective engine indicators and profiles of changes in the working medium pressure in the cylinder. Indicator diagram provides most relevant and reliable information on the processes that occur in the cylinder of a piston internal combustion engine. Indicator diagram is an outcome of all the processes which constitute a real cycle of the engine operation, and which affect its form. The paper presents methods of determining the engine efficiency using effective indicators of the engine operation measured at the engine test bench and averaged real indicator diagrams. The paper aims at assessing indicated, mechanical and effective efficiencies of the compression ignition engine fuelled by commercial diesel oil, methyl esters of fatty acids of plant oils and blends of those fuels. On the basis of the investigations and the analysis of experimental results, it can be stated that the values of engine efficiencies do not show substantial differences for different fuels. For many measurement points, slightly more advantageous values were obtained for the engine running on alternative fuels.
Słowa kluczowe
PL tłokowy silnik spalinowy   biopaliwa   olej napędowy  
EN diesel engine   biofuels   fuel oil  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 4
Strony 52--61
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Ambrozik, A.
autor Ambrozik, T.
autor Kurczyński, D.
autor Łagowski, P.
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
1. Ambrozik A., Kurczyński D., Wpływ paliw mineralnych, roślinnych i ich mieszanin na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Silniki Spalinowe 2007.
2. Ambrozik A., Kurczyński D., Load characteristics in AD3.152 UR engine fuelled with mineral and biogenous blends. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol 13, No. 4, Warsaw 2006.
3. Ambrozik A., Kurczyński D., Wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem FAME i ich mieszaninami. MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Tom 8A, Lublin 2006.
4. Kurczyński D., Wpływ paliw roślinnych i ich mieszanin z olejem napędowym na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym. Praca doktorska, Kielce 2007.
5. Kurczyński D., Klasyfikacja i charakterystyka czynników kształtujących rynek motoryzacyjny w Polsce. III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, ”Ekonomia, Technika, Zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
6. PN-EN 14214 Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań.
7. PN-EN 590:2005 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań.
8. Sprawozdanie z badań 5120402 wyrobu BIODIESELA D-FAME, Zleceniodawca: Rafineria Trzebinia SA.
9. Świadectwo Jakości Nr BM-101/209a/2005 oleju napędowego Ekodiesel Ultra D.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0019-0007
Identyfikatory