Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0019-0006

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Interpolacja rzeczywistego wykresu indykatorowego silnika o zapłonie samoczynnym za pomocą funkcji sklejanych

Autorzy Ambrozik, A.  Ambrozik, T.  Kurczyński, D.  Łagowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ci engine real indicator diagram interpolated with spline functions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest interpolacja i analiza uśrednionych według pięćdziesięciu realizacji rzeczywistych wykresów indykatorowych za pomocą funkcji sklejanych opisujących, analitycznie postać tych wykresów oraz ocena dokładności tej interpolacji. Analizie i ocenie dokładności poddano wartości średniego ciśnienia indykowanego pi oraz sprawności indykowanej ηi wyznaczonych dla wykresu rzeczywistego i wykresu interpolowanego. Ponadto w artykule przeprowadzono analizę i ocenę błędu wyznaczania średniej maksymalnej wartości ciśnienia cyklu pracy silnika AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym, czystym estrem metylowym kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME oraz ich mieszaniną oznaczoną B20. Podczas eksperymentalnego sporządzania wykresu indykatorowego silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej przy prędkości obrotowej wału korbowego n = 2000 obr/min.
EN The paper aims to provide an interpolation and analysis of the real indicator diagrams, averaged over 50 runs, performed with the use of glued functions which analytically describe the form of those diagrams. The analysis and accuracy assessment were carried out for values of mean indicated pressure pi and indicated efficiency ηi determined for real and interpolated diagrams. The paper also presents the analysis and assessment of error in the determination of the mean maximum pressure value in the working cycle of the AD3.152 UR engine fuelled by diesel oil, pure methyl ester of rapeseed oil fatty acids FAME and the blend of both fuels marked B20. When the indicator diagram was taken experimentally, the engine operated in the mode of external speed characteristics at the crankshaft rotational velocity n = 2000 rpm.
Słowa kluczowe
PL olej napędowy   praca silnika  
EN diesel fuel   motor operation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 4
Strony 43--51
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Ambrozik, A.
autor Ambrozik, T.
autor Kurczyński, D.
autor Łagowski, P.
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
1. Ambrozik A., Analiza cykli pracy czterosuwowych silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010.
2. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P., Wpływ obciążenia silnika AD3.152 UR na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania. Susiec 2008.
3. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., The heat emission factor during the process of combustion in an AD3.152 engine supplied with various fuels. First International Congress on Combustion Engines, PTNSS KONGRES 2005, The Development of Combustion Engines, Bielsko-Biała/Szczyrk 2005.
4. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., Heat release characteristics in AD3.152 engine fuelled with hydrocarbon and biogenous fuels. First International Congress on Combustion Engines, PTNSS KONGRES 2005, The Development of Combustion Engines, Bielsko-Biała/Szczyrk 2005.
5. Ambrozik A., Glued Functions - Based Assessment of Interpolation Accuracy of Self - Ignition Engine Real Indicator Diagram. Mechatronic Systems, Mechanics and Materials. Solid State Phenomena ISSN 1012-0394 Vol. 180. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 2012.
6. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Modelowanie wydzielania ciepła i emisji NO ze spalinami w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym olejem napędowym i paliwami pochodzenia roślinnego. Sprawozdanie z grantu nr: 4 T12D 053 28.
7. Лышевский А. С., Процессы распыливания топлива дизельными форсунками. Машгиз, Москва 1963.
8. Oppenheim A. K., Combustion In Piston Engines, Technology, Evolution, Diagnosis and Control. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004.
9. Разлейцев Н. Ф., Моделирование и оптимизация процесса сгорания в дизелях. Издательское объединение „Вища школа”, Харьков 1980.
10. Svida D., Termodynamic analysis of internal combustion engine. Recent Advances In Mechatronice. Springer - Verlag Berlin Heidelberg 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0019-0006
Identyfikatory