Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0058

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza zużycia w połączeniu obrotowym na przykładzie modelu zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół

Autorzy Michnej, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An analysis of fretting wear in swivel joints with the example of automatic wheel set gauge changing system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy problemu zużycia wstępującego w węźle tarciowym oś tuleja na przykładzie zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół. Opisano mechanizm powstawania zużycia typu fretting, przedstawiono wstępne wyniki badań modelowych związanych z oceną własności trybologicznych wybranych materiałów zastosowanych w analizowanym węźle tarciowym.
EN The paper deals with a problem of wear occurring in a friction node of the axle-sleeve with the example of automatic wheel set gauge changing system. The author presents the mechanism of fretting wear development and preliminary results of the model tests related to the evaluation of the tribological properties of the selected materials used in the analyzed contact node.
Słowa kluczowe
PL trybologia  
EN tribologia  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 230--240
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Michnej, M.
  • Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Guzowski S., Kowalski S., Wpływ procesów technologicznych na zużycie frettingowe w połączeniu wciskowym. Tribologia, 2010, nr 3.
[2] Guzowski S., Analiza zużycia frettingowego w połączeniach wciskowych na przykładzie osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Monografia nr 284 Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2003.
[3] Guzowski S., Problemy zużycia frettingowego w pojazdach szynowych. XVII Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 13-15 września 2006.
[4] Guzowski S., Warunki rozwoju zużycia fretting w połączeniu koło-oś zestawu kołowego. Zeszyty Naukowe, Transport, Z. 27, Politechnika Śląska, Gliwice, 1995.
[5] Guzowski S., Zużycie frettingowe osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Problemy Eksploatacji, 2002, z. 1.
[6] Hebda M., Wachal A., Trybologia. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1980.
[7] Attia H., On the thermal origin of the antagonistic and synergistic effects of fretting and crevice corrosion processes in multi phase flow environment. Tribology International, 2009, nr 42.
[8] Karwala K., Zastosowanie kulowania w technologii zestawów kołowych pojazdów szynowych. Czasopismo Techniczne, Mechanika, 2003, z. 10-M.
[9] Karwala K., Technologiczne metody podwyższenia trwałości wybranych elementów zestawów kołowych pojazdów szynowych. Czasopismo Techniczne, 2003, z. 10-M.
[10] Neyman A., Fretting w elementach maszyn. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2003.
[11] Neyman A. Korozja we frettingu. Tribologia 3/2000.
[12] PN-84/H 84027/01: Stal dla kolejnictwa. Koła bose. Gatunki.
[13] Sorochtej M., Tułecki A., Analiza czynników kształtujących jakość połączenia koło-oś zestawu kołowego. Czasopismo Techniczne, 2001, z. 6-M.
[14] Stasiak L., Gąsowski W., Wytrzymałość połączeń wciskowych w zestawach kołowych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe, 1980, nr 1.
[15] Stasiak L., Gąsowski W., Naprężenia własne zestawu kołowego wywołane w procesie jego wytwarzania. Pojazdy Szynowe, 1980, nr 4.
[16] Suwalski R.M., System samoczynnej zmiany rozstawu kół pojazdów szynowych. Monografia AGH, Kraków, 2006.
[17] Toshio H., Takashi W., Fretting fatigue strength estimation considering the fretting wear process. Tribology International, 2009, No. 39.
[18] Volchok A., Halperin G., Etsion I., The effect of surface regular microtopography on fretting fatigue life. Wear 253 (2002).
[19] Volf B., Fretting – Stálé nebezpečí poškození železničního dvojkolí. ŽBD a.s. Bohumín 1995.
[20] Waterhouse R.B., Fretting wear. Wear 1984, No. 100.
[21] Mutoh Y., Xu J.Q., Fracture mechanics approach to fretting fatigue and problems to be solved. Tribology International, 2003, No. 36.
[22] Żmuda-Sroka M. M., Prognozowanie trwałości zmęczeniowej osi zestawów kołowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1995, z. 27.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0058
Identyfikatory