Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0055

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Different variants of Gliwice public transport service : the effectiveness analysis

Autorzy Kostrzewski, P.  Krawczyk, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza efektywności poszczególnych wariantów obsługi komunikacyjnej Gliwic przez transport zbiorowy
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the present times the high volume of traffic results in a particular emphasis on well-organized urban transport. According to the ideas concerning the sustainable development, city authorities are trying to eliminate congestion in the downtown area of large urban centers. The article attempts to analyze the economic efficiency of the bus and tram transport in Gliwice. This topic was chosen because of the decision of the city authorities abolish tram services. Consequently, tram lines have been replaced by the bus service. The article presents the carriers who perform services for the Transportation Association of the Municipal Upper Silesian Industrial District in Katowice (Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, KZK GOP), and particularly – their fleet. It offers a comparison of operating the city bus and tram lines based on the economic efficiency, and taking into account the external costs of air pollution.
PL W dobie dużego natężenia ruchu samochodowego szczególny nacisk kładziony jest na dobrze zorganizowaną komunikację miejską. Kierując się ideami zrównoważonego rozwoju próbuje się wyeliminować kongestię z centrum dużych ośrodków miejskich. W artykule podjęto próbę ekonomicznej analizy efektywności transportu tramwajowego i autobusowego na terenie Gliwic. Temat ten został wybrany ze względu na decyzję władz miasta, w wyniku której zrezygnowano z usług komunikacji tramwajowej, na rzecz transportu autobusowego. W artykule przedstawiono przewoźników wykonujących usługi na zlecenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, a w szczególności wykorzystywany przez nich tabor. Dokonano porównania obsługujących miasto linii autobusowych i tramwajowych oraz analizy efektywności ekonomicznej z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   transport tramwajowy   transport autobusowy  
EN urban transport   tram transport   bus transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 202--214
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Kostrzewski, P.
autor Krawczyk, G.
  • Bachelor of University of Economics in Katowice
Bibliografia
[1] Domańska A., Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, PWN, Warszawa, 2006.
[2] Dydkowski G., Integracja transportu miejskiego. AE, Katowice, 2009.
[3] Dydkowski G., Autobusy i tramwaje I, II- electronic documents.
[4] Dydkowski G., Tomanek R., Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych, electronic document, Katowice, 2010.
[5] Dydkowski G., Gamrot W., Tomanek R., Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu popytu na usługi transportu miejskiego, AE, Katowice, 2009.
[6] Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w. Technologie Transportu Szynowego, 2010, nr 10.
[7] Finanse przedsiębiorstwa, edited by I Szyszko i J. Szczepański. PWE, Warszawa, 2003.
[8] Kołodziej W., Kulig K., Ekonomiczny model przekształceń przedsiębiorstw komunikacji miejskiej do działania na otwartym rynku, [in:] Dylematy rozwojowe komunikacji miejskiej, edited by I. Mitraszewska. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa, 2004.
[9] Malasek J., Obsługa komunikacyjna centrów miast, WKiŁ, Warszawa, 1981.
[10] Tomanek R., Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego. Transport Miejski i Regionalny, 2005, nr 3.
[11] Transport miejski i regionalny. Ekonomika i organizacja, edited by O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008.
[12] Współczesne technologie transportowe, edited by L. Mindur. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2002.
[13] Information materials of KZK GOP in Katowice.
[14] Information materials of PKM Gliwice.
[15] Information materials of Municipal Office in Gliwice.
[16] Information of Municipal Road Management in Gliwice.
[17] Statute of the KZK GOP in Katowice.
[18] www.tabor.wpk.katowice.pl, [12.05.2011].
[19] www.gliwice.eu, [12.05.2011].
[20] Unified Act j Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 (with later amendments).
[21] Act No. XCV/8/2009 Assembly of KZK GOP, 17th February 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0055
Identyfikatory