Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0054

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane sposoby postępowania wobec ryzyka zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych

Autorzy Kobaszyńska-Twardowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The procedures to risk of hazard on the rail-road crossing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W systemie transportu lądowego, jednymi z najważniejszych obszarów zainteresowań z punktu widzenia zarządzania ryzykiem są obszary, w których funkcjonują skrzyżowania linii kolejowych z drogami. Jedną ze składowych metod zarządzania ryzykiem jest postępowanie wobec ryzyka. Na tle znanych sposobów postępowania wobec ryzyka zaprezentowano wybrane z nich. Przedstawiono urządzenia stosowane na przejazdach kolejowych i omówiono zasady ich działania. Urządzenia oraz regulacje prawne jako środki redukcji ryzyka stosowane na przejazdach kolejowych kategorii A i B przypisano do odpowiednich warstw ochronnych systemu bezpieczeństwa.
EN In the system of the land transport one of the most dangerous areas are the crossings of the railway lines with the highways. This article describes the strategies of the risk limitation and the means of the risk reduction on the railway crossing. The allocation of the means making possible a reduction of the risk according to the seven-step classification. The technical equipment used at the rail-road crossing to minimize the risk has been defined.
Słowa kluczowe
PL transport lądowy   przejazdy kolejowo-drogowe  
EN land transport   rail-road crossing  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 194--201
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Kobaszyńska-Twardowska, A.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] A Risk Management Standard, Federation of European Risk Management Associations, 2002.
[2] Bizon-Górecka J., Monitoring czynników ryzyka w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 1998.
[3] Gill A., Kadziński A., Idea identyfikacji warstw modeli systemów bezpieczeństwa obiektów w transporcie. Logistyka 2011, nr 3.
[4] Instrukcja E4 o budowie przeglądach i konserwacji urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, Dyrekcja Generalna PKP, Warszawa, 1996.
[5] Jamroz K., Kadziński A., Chruzik K., Szymanek A., Skorupski J., TRANS-RISK–an integrated metod for risk management In transport. Journal of KONBiN, 2010, No 1 (13).
[6] Kadziński A., Juszczak J., Kobaszyńska-Twardowska A., Źródła zagrożeń na przejazdach kolejowych. Pojazdy Szynowe 2010, nr 3.
[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
[8] Strona internetowa: http://www.bezpiecznyprzejazd.pl/wypadki/statystyki, Statystyki 2009–2010, czerwiec 2011.
[9] Strona internetowa: Unikanie, kontrolowanie i transfer ryzyka, http://www.rudnicki.com.pl/artykuly_i_publikacje/zarzadzanie_ryzykiem_publikacje_wlasne/, czerwiec 2011.
[10] Twaróg B., Elementy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem obiektów przeciwpowodziowych. Czasopismo Techniczne, 2008, z. 3-Ś/2008.
[11] Wietewska G., Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] K. Krauze, K. Kosmowski, T. Missala (red.), Bezpieczeństwo przemysłowe, t. 2, Wyd. Klub Paragraf 34, Warszawa, 2008.
[12] Wawrzyński W., Bezpieczeństwo systemów sterowania w transporcie. Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom, 2004.
[13] Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. II Tom. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Praca zbiorowa pod red R. Krystek Politechnika Gdańska. Podrozdział 7.3.2 Kadziński A., Gill A., Integracja pojęć. WKŁ, Warszawa, 2009.
[14] Chruzik K., Gucma L., Jamroz K., Kadziński A., Skorupski J., Szymanek A., Koncepcja zintegrowanej metody zarządzania ryzykiem [w:] Krystek R. (red.), Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. Tom III. Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. WKŁ, Warszawa, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0054
Identyfikatory