Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0051

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo na drogach w świetle statystyk natężenia ruchu kołowego i przyczyn wypadków. Demonstracyjne działania w ramach projektu Civitas Renaissance

Autorzy Kasperska, E.  Chamier-Gliszczyński, N.  Heese, T.  Boguski, A.  Kaczorkiewicz, M.  Piątkowski, P.  Zdoliński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road safety in light of statistics of the intensity of vehicular traffic and of causes of accidents. Demonstrative working in of project Civitas Renaissance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono dynamikę wzrostu ruchu kołowego na drogach Polski w latach 1995-2010, wzrost liczby samochodów oraz statystyki dotyczące sieci dróg. Dane te zestawiono z liczbą wypadków drogowych, która od trzech lat plasuje Polskę na pierwszym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo na drogach jest niewątpliwie uzależnione od natężenia ruchu kołowego i zachowań kierowców. Jednak najpoważniejszą przyczyną wypadków w Polsce, jak dowodzi kontrola NIK, jest zły stan infrastruktury drogowej, zwłaszcza nawierzchni jezdni, a także błędy w szkoleniu kierowców i nieprawidłowości w organizacji ruchu. Wyniki kontroli wskazują, iż Polska może mieć problem z wywiązaniem się ze zobowiązań podjętych wraz z sygnowaniem w 2010 roku IV Europejskiego Programu Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej, który zakłada zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w ciągu najbliższej dekady.
EN The paper discusses the dynamics of the increase of vehicular traffic on Polish roads over the years 1995-2010, the increase in the number of cars and the statistics of road network. The data are confronted with the number of road accidents which has situated Poland in the first place in EU for the last three years. Road safety depends undoubtedly on the intensity of vehicular traffic and driver' behavior. But the most important causes of road accidents, confirmed by the report of NIK (Supreme Audit Office), are: bad condition of road infrastructure, mainly road surface, mistakes in training future drivers, improper organization of road traffic. The control outcomes indicate that Poland may have problems with fulfilling the obligations undertaken together with signing in 2010 the Fourth European Action Programme for Road Safety European Union which assumes halving the number of fatalities in road accidents over the next decade.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo drogowe   bezpieczeństwo jazdy   wypadki drogowe  
EN road safety   driving safety   road accidents  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 168--174
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Kasperska, E.
autor Chamier-Gliszczyński, N.
autor Heese, T.
autor Boguski, A.
autor Kaczorkiewicz, M.
autor Piątkowski, P.
autor Zdoliński, P.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
[1] Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/html/indeks.html.
[2] Gierczak J., Fenomen auta w przestrzeni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1994.
[3] Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa, 2011.
[4] Opoczyński K., Generalny pomiar ruchu 2005. Synteza wyników. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2006.
[5] Opoczyński K., Synteza wyników GPR 2010. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2011.
[6] http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
[7] http://www.anfac.com/estad.htm.
[8]http://www.policja.pl/palm/pol/71/2997/Bezpieczenstwo_w_ruchu_drogowym__w_ujeciu_miesiecznym.html
[9] http://www.policja.pl/palm/pol/8/160/Wypadki_drogowe_w_latach_1985__2008.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0051
Identyfikatory