Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0020

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Scenariusze stanów otoczenia na rynku przewozów autobusowych w Polsce

Autorzy Dyr, T.  Kniaź, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne przedsiębiorstwa transportowe funkcjonują w coraz bardziej złożonym i zmiennym otoczeniu. Konsekwencją tej sytuacji jest wzrost ryzyka prowadzenia działalności na rynku autobusowych przewozów pasażerskich. W niniejszym artykule zaprezentowano istotę i założenia metodyczne metod scenariuszowych oraz przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w pierwszym kwartale 2010 r.
Słowa kluczowe
PL przewozy pasażerskie   transport pasażerski   metoda scenariuszy   badanie rynku przewozów autobusowych  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 5
Strony 20--25
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Dyr, T.
autor Kniaź, K.
  • Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny
Bibliografia
[1] K. Kniaź, Scenariusze stanów otoczenia na rynku przewozów autobusowych w Polsce. Praca końcowa na studiach podyplomowych „Zarządzanie transportem zbiorowym” napisana pod kierunkiem dr Tadeusza Dyra, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania i Marketingu, 2010.
[2] H. Mruk (red.), Analiza rynku. Warszawa: PWE, 2003, s. 160-166.
[3] P. F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych. Warszawa: Nowoczesność, 1995, s. 9.
[4] K. van der Heijden, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Kraków: Dom Wydawniczy ABC. 2000, s. 28-29.
[5] H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 111.
[6] Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska. 1994, s. 236.
[7] J. Mauritsen, H. Thorsgaard Larsen; P. N. Bukh, Dealing with the knowledge economy: intellectual capital versus balanced scorecard. Journal of Intellectual Capital, 2005, nr 1, s. 12-13.
[8] T. Dyr, P. Kozubek, Wykorzystanie metod scenariuszowych w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2001, nr 7-8, s. 44.
[9] W. Bąkowski, Wizja rozwoju przedsiębiorstw PKS. Przegląd Komunikacyjny, 1996, nr 10, s. 14.
[10] K. Bartusik, P. Cabała, Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym. Przegląd Organizacji, 1997, nr 2.
[11] G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa, PWE. 2009, s. 61.
[12] T. Dyr, P. Kozubek, Prognozowanie stanów otoczenia w kształtowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego, [w:] S. Dziadek, A. Lipińska-Słota (red.), Szanse i zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw transportu, spedycji i łączności w warunkach jednolitego europejskiego rynku transportowego, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.
[13] Wyniki badań z tych lat przedstawiono w T. Dyr, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Politechnika Radomska, 2009, s. 252-259.
[14] Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Dz. Urz. WE 2007, L. 315 z 3.12.2007, s. 1-13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0020
Identyfikatory