Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0003

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

PKS w Ostrowcu Św. SA sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Autorzy Dyr, T.  Wodyński, S.  Pędzik, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poprawa bezpieczeństwa w transporcie drogowym stanowi jeden z najistotniejszych celów europejskiej polityki transportowej. Wśród inicjatyw Komisji Europejskiej zmierzających do realizacji celów polityki transportowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego jest Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (EKBRD). Uczestniczą w niej przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, instytucje badawcze oraz organy administracji publicznej. W Polsce sygnatariuszami Karty jest już 80 podmiotów. Od 29 stycznia 2009 roku jest wśród nich Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. S.A.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo w transporcie   bezpieczeństwo drogowe   europejska polityka transportowa   zarządzanie bezpieczeństwem  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 1-2
Strony 18--25
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Dyr, T.
autor Wodyński, S.
autor Pędzik, S.
Bibliografia
[1] WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide. COM (2001) 370. Polska wersja językowa tego dokumentu: Biała Księga Europejska polityka transportowa 2010: czas na podjęcie decyzji. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002.
[2] Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu - Zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu - Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. COM (2006) 314.
[3] Road safety evolution in EU. December 2009. Dostępne w World Wide Web: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/doc/historical_ evol.pdf, [dostęp 8 lutego 2010].
[4] Alcohol. SafetyNet (2009) Alcohol, 16.10.2009, s. 3.
[5] M.P.M. Mathijssen, S. Houwing, The prevalence and relative rate of drink and drug driving in the Netherlands: a case control study in the Tilburg police district. 2005: SWOV report R-2005-9, SWOV, Leidschendam.
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych. Dz.Urz. WE L 200 z dnia 31.07.2009, s. 1-24.
[7] Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów. Dz.Urz. WE 2007 L 263 z dnia 9.10.2007, s. 1-160.
[8] EU Energy and Transport in Figures. Statistical pocketbook 2009, European Commission, Directarate-General for Energy and Transport.
[9] Wypadki drogowe w Polsce w 2008 r. 2009: Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa.
[10] T. Dyr, S. Wodyński, S. Pędzik: System zapewnienia bezpieczeństwa w zbiorowym transporcie drogowym osób jako priorytet strategii zarządzania przedsiębiorstwem PKS w Ostrowcu Św. SA. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2008, nr 9.
[11] Wykaz sygnatariuszy Karty dostępny jest na stronie internetowej http://www.erscharter.eu/pl/signatories/list.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0016-0003
Identyfikatory