Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0006-0010

Czasopismo

Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

Tytuł artykułu

Zastosowania radarów ze zmodulowaną częstotliwościowo falą nośną

Autorzy Miłosz, J.  Paprocki, P.  Plata, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Applications of frequency modulation continuous wave radars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono właściwości i przykłady różnych zastosowań radarów FMCW na bazie projektów realizowanych w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A. Zaprezentowane morskie i lądowe aplikacje dotyczą radarów nawigacyjnych, kontroli wybrzeża, kontroli płyty lotniska oraz radarów pola walki. Zainteresowanie technologią FMCW wynika z jej zalet systemowych takich jak niskie poziomy mocy nadajnika, wysoka rozdzielczość, klasyfikacja w grupie radarów trudnowykrywalnych. Tego rodzaju radary są szczególnie przydatne w wykrywaniu małych obiektów i zagrożeń terrorystycznych, co jest zgodne ze współczesnym zapotrzebowaniem na nowe technologie. Przedstawione wyniki badań potwierdzają duży potencjał radarów FMCW zwłaszcza w dziedzinie uzyskiwania wysokich rozdzielczości oraz możliwości automatycznej klasyfikacji celów. Oferta Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji jest wynikiem prowadzonych systematycznych prac badawczych obejmujących między innymi nowe sposoby generacji wysokostabilnych sygnałów FMCW i wykorzystanie różnych platform sprzętowych do ich obróbki. W nowych projektach zastosowane zostały nowoczesne technologie odzwierciedlające współczesne trendy rozwojowe radarów FMCW.
EN This article presents properties and various application examples of FMCW radars based on projects implemented at Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. (PIT). Presented maritime and land applications concern navigation, coastal surveillance radar, airport surface control radar and battlefield radars. Interest in FMCW technique results from its system advantages such as: low transmitter power, high resolution and classification in the group of Low Probability of Interception (LPI) radars. Such radars are particularly useful in small objects detection and detection of terrorist threats which complies with the modern need for new technologies. Presented results confirm high potential of FMCW radars especially in high resolution domain and automatic classification of targets capabilities. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji's offer is a result of systematic research covering e.g. new methods of highly stable FMCW signals generation and usage of various hardware platforms for their processing. Modern technologies reflecting current trends in FMCW radars development have been implemented in new designs.
Słowa kluczowe
PL radar FMCW   radar nawigacyjny   radar kontroli wybrzeża   radar kontroli płyty lotniska   radar pola walki  
EN FMCW radar   navigation radar   coastal surveillance radar   airport surface control radar   battlefield radar  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Rocznik 2010
Tom Vol. 51, nr 2
Strony 65--77
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., il., wykr.
Twórcy
autor Miłosz, J.
autor Paprocki, P.
autor Plata, S.
  • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S. A. Filia Gdańsk
Bibliografia
[1] Plata S., Wawruch R.: CRM-203 Type FMCW Radar. 8th International Symposium TransNav 2009, Gdynia.
[2] Fiett J., Miłosz J., Plata S.: Koncepcja wykorzystania do kontroli powierzchni lotniska radarów z modulowaną częstotliwościowo falą nośną. Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji nr 141/142/2008.
[3] Plata S., Miłosz J., Paprocki P.: Nowy radar FMCW do wykrywania celów nawodnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Technika i Uzbrojenie Morskie, NATCon, Gdynia, 2007.
[4] Plata S.: FMCW Radar Transmitter Based on DDS Synthesis. XVI International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, Poland, Kraków 2006.
[5] Plata S. i Zespół: Przegląd możliwości wykonawczych morskiego radaru CRM, L. dz.: 4886/0G/05, PIT, Gdańsk 2004.
[6] Nałęcz M., Wojtkiewicz A.: Protokół z badań poligonowych modelu demonstracyjnego radaru FMCW. Warszawa 2002.
[7] Wojtkiewicz A. i Zespół: Estymacja parametrów ruchu obiektów wykrywanych przez radar FMCW. Warszawa 2001.
[8] Mahafza B.: Radar Systems Analysis and Design Using Matlab. Chapman & Hall/CRC, 2000.
[9] Barton D.: Modern Radar Systems Analysis. Artech House, Inc., 1998.
[10] Wojtkiewicz A. i Zespół: Projekt koncepcyjny BPS Lądowego radaru FMCW. Warszawa, 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0006-0010
Identyfikatory